Χαμηλός Χρήστος

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής, Federico II, Napoli, Italy, 10/2003
 • Τίτλος Νευροχειρουργικής Ειδικότητας, Νομαρχία Αθηνών 5/2012
 • Fellowship in Pediatric Neurosurgery, 1/2013 – 11/2014, Alder Hey, Liverpool, UK

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 12/2005 – 06/2007: Νοσοκομείο ‘’Ερυθρός Σταυρός Κοργιαλένειο-Μπενάκειο’’, Αθήνα, Ειδικότητα Γενικής Χειρουργική

 • 08/2007 – 05/2012: Γενικό Νοσοκομείο Πειραιώς, «Τζάνειο», Ειδικευόμενος Νευροχειρουργικής

 • 06/2012 – 01/2013: Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, Επιμελητής Παιδονευροχειρουργικής Κλινικής

 • 01/2013 – 11/2014: Fellowship Παιδονευροχειρουργικής Alder Hey Hospital, Liverpool, UK.

 • 12/2014 – Σήμερα: Επιμελητής Παιδονευροχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ και συνεργάτης νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

Διδακτορική Διατριβή

 • Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών: Ο ρόλος των μεταλλοπρωτεινασών στην εκφύλιση του μεσοσπονδύλιου δίσκου.

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • 05/2016 – σήμερα ESPN member (European Society of Pediatric Neurosurgery

 • 01/2013 – σήμερα GMC full registration with specialist registration

 • 07/2012 – σήμερα Medical Association of Athens

 • 09/2011 – σήμερα CNS (Congress of Neurological Surgeons) International Vista Resident member

 • 03/2011 – σήμερα Membership of EANS (European Association of Neurosurgical Societies)

 • 05/2010 – σήμερα Associate Member of the World Spinal Column Society

Εκπαιδευτική Πείρα

 • Στην εξειδίκευση νοσηλευτριών χειρουργικού τομέα νοσοκομείου Τζανείου Πειραιώς

 • Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στο πανεπιστήμιο Liverpool, UK

 • Εκπαιδευτής στο DSTC course οργανωμένη από το iatsic (international association for trauma surgery and intensive care)

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον: Παιδονευροχειρουργική, Κρανιοπροσωπική χειρουργική, Νευροχειρουργική ογκολογία, Ενδοσκοπική Νευροχειρουργική, Υδροκέφαλος, Περιφερικά Νεύρα, Εκφύλιση μεσοσπονδύλιου δίσκου.

 
Ερευνητικό ενδιαφέρον: Παιδονευροχειρουργική, συγγενείς καρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, νεογνικός υδροκέφαλος, ενδοσκοπική νευροχειρουργική, νευροογκολογία, νευροταυματιολογία κλπ

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Book Chapter: Pathophysiology of Intracranial Arachnoid Cysts:Hypoperfusion of Adjacent Cortex. Arachnoid Cysts epidemiology, biology and neuroimaging, edited by Knut Wester. 2018 Elsevier, ISBN: 978-0-12-809932-2.

 • Isolated massive intraventricular haemorrhage without subarachnoid haemorrhage due to rupture of a posterior communicating artery aneurysm. Br J Neurosurg. 2017 Dec 4:1-2. [Epub ahead of print].

 • Epidermoid cyst of the fourth ventricle in a child. Childs Nerv Syst. 2018 Jan;34(1):29-30.

 • Cerebellar Glioblastoma in a Child. Pediatr Neurosurg. 2017;52(3):211-213.

 • Recent technological advances in pediatric brain tumor surgery. CNS Oncol. 2017 Jan;6(1):71-82

 • Primary Spinal Glioblastoma Multiforme with Cerebral Parenchymal Metastasis in a Child. Pediatr Neurosurg. 2016;51(6):325-326. Epub 2016 Jul 21

 • Patients on Anticoagulants after a Head Trauma: Is a Negative Initial CT Scan Enough? Report of a Case of Delayed Subdural Haematoma and Review of the Literature. JKNS, January 2014.

 • Treatment of refractory simple partial status epilepticus by the addition of oral lacosamide in neurosurgical patients. Report of 3 cases. Epilepsy & Behavior Case Reports 1 (2013) 69–70

 • Intrauterine grade IV intraventricular hemorrhage in a full-term infant leading to hydrocephalus. Childs Nerv Syst. 2013 May;29(5):861-5

 • Rapid spontaneous resolution of acute subdural haematoma in a patient with chronic alcoholism: a case report, Br J Neurosurg. 2012 Jun; 26(3):415-6

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..