Χαμηλός Χρήστος

Χαμηλός Χρήστος Νευροχειρουργός

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • Πτυχίο Ιατρικής, Federico II, Napoli, Italy, 10/2003
 • Τίτλος Νευροχειρουργικής Ειδικότητας, Νομαρχία Αθηνών 5/2012
 • Fellowship in Pediatric Neurosurgery, 1/2013 – 11/2014, Alder Hey, Liverpool, UK

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 12/2005 – 06/2007: Νοσοκομείο ‘’Ερυθρός Σταυρός Κοργιαλένειο-Μπενάκειο’’, Αθήνα, Ειδικότητα Γενικής Χειρουργική

 • 08/2007 – 05/2012: Γενικό Νοσοκομείο Πειραιώς, «Τζάνειο», Ειδικευόμενος Νευροχειρουργικής

 • 06/2012 – 01/2013: Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ, Επιμελητής Παιδονευροχειρουργικής Κλινικής

 • 01/2013 – 11/2014: Fellowship Παιδονευροχειρουργικής Alder Hey Hospital, Liverpool, UK.

 • 12/2014 – Σήμερα: Επιμελητής Παιδονευροχειρουργικής Κλινικής, Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ και συνεργάτης νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ.

Διδακτορική Διατριβή

 • Υποψήφιος διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αθηνών: Ο ρόλος των μεταλλοπρωτεινασών στην εκφύλιση του μεσοσπονδύλιου δίσκου.

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • 05/2016 – σήμερα ESPN member (European Society of Pediatric Neurosurgery

 • 01/2013 – σήμερα GMC full registration with specialist registration

 • 07/2012 – σήμερα Medical Association of Athens

 • 09/2011 – σήμερα CNS (Congress of Neurological Surgeons) International Vista Resident member

 • 03/2011 – σήμερα Membership of EANS (European Association of Neurosurgical Societies)

 • 05/2010 – σήμερα Associate Member of the World Spinal Column Society

Εκπαιδευτική Πείρα

 • Στην εξειδίκευση νοσηλευτριών χειρουργικού τομέα νοσοκομείου Τζανείου Πειραιώς

 • Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών στο πανεπιστήμιο Liverpool, UK

 • Εκπαιδευτής στο DSTC course οργανωμένη από το iatsic (international association for trauma surgery and intensive care)

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον: Παιδονευροχειρουργική, Κρανιοπροσωπική χειρουργική, Νευροχειρουργική ογκολογία, Ενδοσκοπική Νευροχειρουργική, Υδροκέφαλος, Περιφερικά Νεύρα, Εκφύλιση μεσοσπονδύλιου δίσκου.

 
Ερευνητικό ενδιαφέρον: Παιδονευροχειρουργική, συγγενείς καρανιοπροσωπικές ανωμαλίες, νεογνικός υδροκέφαλος, ενδοσκοπική νευροχειρουργική, νευροογκολογία, νευροταυματιολογία κλπ

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

 • Book Chapter: Pathophysiology of Intracranial Arachnoid Cysts:Hypoperfusion of Adjacent Cortex. Arachnoid Cysts epidemiology, biology and neuroimaging, edited by Knut Wester. 2018 Elsevier, ISBN: 978-0-12-809932-2.

 • Isolated massive intraventricular haemorrhage without subarachnoid haemorrhage due to rupture of a posterior communicating artery aneurysm. Br J Neurosurg. 2017 Dec 4:1-2. [Epub ahead of print].

 • Epidermoid cyst of the fourth ventricle in a child. Childs Nerv Syst. 2018 Jan;34(1):29-30.

 • Cerebellar Glioblastoma in a Child. Pediatr Neurosurg. 2017;52(3):211-213.

 • Recent technological advances in pediatric brain tumor surgery. CNS Oncol. 2017 Jan;6(1):71-82

 • Primary Spinal Glioblastoma Multiforme with Cerebral Parenchymal Metastasis in a Child. Pediatr Neurosurg. 2016;51(6):325-326. Epub 2016 Jul 21

 • Patients on Anticoagulants after a Head Trauma: Is a Negative Initial CT Scan Enough? Report of a Case of Delayed Subdural Haematoma and Review of the Literature. JKNS, January 2014.

 • Treatment of refractory simple partial status epilepticus by the addition of oral lacosamide in neurosurgical patients. Report of 3 cases. Epilepsy & Behavior Case Reports 1 (2013) 69–70

 • Intrauterine grade IV intraventricular hemorrhage in a full-term infant leading to hydrocephalus. Childs Nerv Syst. 2013 May;29(5):861-5

 • Rapid spontaneous resolution of acute subdural haematoma in a patient with chronic alcoholism: a case report, Br J Neurosurg. 2012 Jun; 26(3):415-6

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Η Ιδιωτική Γενική, Μαιευτική-Γυναικολογική & Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ Α.E., μέλος του Ομίλου ΥΓΕΙΑ ζητά Ιατρικό Προσωπικό, συγκεκριμένα: ΠΑΘΟΛΟΓΟ και ΠΑΙΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟ.
Μάθετε περισσότερα..