Αβραμίδης Γρηγόριος

Αβραμίδης Γρηγόριος Ορθοπαιδικός

Επιμελητής Γ' Ορθοπαιδικής Κλινικής, ΥΓΕΙΑ

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

 • 2013- 2016: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών με τίτλο «Οστεοπόρωση & Μεταβολικά Νοσήματα των Οστών», Ιατρική Σχολή, Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • 2001 – 2007: Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Πατρών

Εκπαίδευση

 • 2019. Εκπαιδευτής στην Αρθροσκόπηση Γόνατος σε πτωματικά παρασκευάσματα. 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Αρθροσκόπησης, Χειρουργικής Γόνατος και Αθλητικής Τραυματιολογίας “Γ.Νουλης”, Σπάρτη
 • 2019.Εκπαιδευτής στην Αρθροσκόπηση Ώμου σε πτωματικά παρασκευάσματα. 3ο Διεθνές Σεμινάριο Ώμου “3rd Athens Shoulder Course”, Αθήνα
 • 2020.Εκπαιδευτής στην Αρθροσκόπηση Ώμου σε πτωματικά παρασκευάσματα. 4ο Διεθνές Σεμινάριο Ώμου “4th Athens Shoulder Course”, Aθήνα
 • 2022. Eκπαιδευτής στην Αρθροσκόπηση Ώμου & στην Αποκατάσταση Ρήξεων Τενοντίου Πετάλου σε πτωματικά παρασκευάσματα. Αdvanced Rotator Cuff Course, ΑΤΤ Center.

  2022. Εκπαιδευτής στην Αρθροσκόπηση Ώμου σε πτωματικά παρασκευάσματα.5ο Διεθνές Σεμινάριο Ώμου “5th Athens Shoulder Course”, Aθήνα.

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών

 • Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αθλητικής Τραυματολογίας και Αρθροσκόπησης (ESSKA) από το 2016

 • Ελληνικής Εταιρεία Επανορθωτικής Μικροχειρουργικής & Χειρουργικής Χεριού & Άνω Άκρου από το 2015

 • Ελληνική Αρθροσκοπική Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων “Γεώργιος Νούλης” από το 2015

 • Ελληνική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας Ε.Ε.Χ.Ο.Τ από το 2013

 • Μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Αναγέννησης Χόνδρου & Διατήρησης Αρθρώσεων (ICRS) 

 • Μέλος της Αρθροσκοπικής Εταιρείας της Βόρειας Αμερικής.-Arthroscopy Association of North America (AANA)

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

 • 9/2017-Σήμερα: Επιμελητής Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής Ιδιωτικού Θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ

 • 8/2017-Σήμερα: Ιδιώτης, Ορθοπαιδικό Ιατρείο, Χαλκίδα Ευβοίας

 • 5/2015-Σήμερα: Κλινικός & Επιστημονικός Συνεργάτης στο Κέντρο Αρθροσκόπησης & Χειρουργικής Ώμου

 • 01/2013 – 07/2017: Ειδικευόμενος Γ’ Ορθοπαιδικής Κλινικής, Γ.Ν.Α ΚΑΤ    

 • 03/2016 – 03/2017: Ετήσια Ειδίκευση Παιδοορθοπαιδικής, Παίδων Αγλαΐα Κυριακού

 • 09/2015 – 03/2016: Εξάμηνη Ειδίκευση στο τμήμα Άνω Άκρου και Μικροχειρουργικής, Γ.Ν.Α ΚΑΤ

 • 03/2012 –  01/2013: Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής Κλινικής Γ.Ν.Χαλκίδας

 • 09/2011 – 03/2012: Επιστημονικός Συνεργάτης Ορθοπαιδικής Κλινικής,  Γ.Ν.Χαλκίδας

 • 12/2010  – 09/2011: Ιατρός Υπηρεσίας Υπαίθρου Π.Ι. Αλμυροποτάμου με απόσπαση στην Ορθοπαιδική Κλινική  Γ.Ν.Χαλκίδας

 • 09/2009 –  12/2010: Ειδικευόμενος Ιατρός Χειρουργικής Κλινικής, Γ.Ν.Θήβας

 • 02/2008  – 02/2009: Οπλίτης Ιατρός Υγειονομικού Σώματος  με 6μηνη θητεία στο Σ.Τ.Ε.Π , 90 Τ.Υ.Ε.Θ στην Κω & Οπλίτης Ιατρός στο Κέντρο Πυροβολικού Θήβας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑ

2016: Εκπαιδευτής σε Πρακτική Άσκηση Μικροχειρουργικής – Συρραφή νεύρων και αγγείων. Εργαστήριο Έρευνας Παθήσεων του Μυοσκελετικού Συστήματος «Θ. Γαροφαλίδης» Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.Ν.Α ΚΑΤ (Διάρκειας 10 εβδομάδων)

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

 • Αρθροσκοπική Χειρουργική

 • Χειρουργική Ώμου

 • Χειρουργική  Γόνατος

 • Χειρουργική  Άκρας Χειρός  & Μικροχειρουργική

 • Ρομποτική Αρθροπλαστική

 • Αθλητικές Κακώσεις

Ερευνητικό ενδιαφέρον:

 • Τεχνικές  χειρουργικής αποκατάστασης παθήσεων ώμου   

Διακρίσεις & Βραβεία

 • 2017  Έπαινος της Επιτροπής Βράβευσης Επιστημονικών Εργασιών του 73ου Συνεδρίου της ΕΕΧΟΤ στην εργασία: «Μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του Remplissage για την αντιμετώπιση υποτροπιάζουσας πρόσθιας αστάθειας ώμου», 3η Ορθοπαιδική Κλινική, Ιδιωτικό Θεραπευτήριο ΥΓΕΙΑ, Μαρούσι

 • 2016   Υποτροφία στην Χειρουργική Ώμου και Αγκώνος, Τμήμα Ώμου και Αγκώνος, Dr. Alessandro Castagna, Humanitas, Milano

 • 2016  Ταξιδιωτική Υποτροφία Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας, Πολωνία  EFORT – Autumn Travelling Fellowship, Poland

 • 2016  Υποτροφία Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας (ΕΕΧΟΤ) στο 1ο Σεμινάριο Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ειδικευόμενων Ορθοπαιδικής, Φάρο, Πορτογαλία, 1st FORTE Summer School Portugal , EFORT , Faro

 • 2015  Ταξιδιωτική Υποτροφία Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας ΕΑΕ

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

Avramidis G, Kokkineli S, Trellopoulos A, Natsika M, Brilakis E , Antonogiannakis E. Excellent clinical and radiological mid-term outcomes for the management of recurrent anterior shoulder instability by all-arthroscopic modified Eden-Hybinette prosedure using iliac crest outograft and double pair of button fixation system: “three-year clinical case series with no loss to follow up.” Arthroscopy. 2021 Mar;37(3):795-803. doi: 10.1016/j.arthro.2020.10.036. Epub 2020 Oct 27.

 

Antonogiannakis E, Avramidis G. Rotator Cuff Tear Arthropathy: Where Are the Limits for Repair? Massive and Irreparable Rotator Cuff Tears Springer, Berlin,Heidelberg 2020 pp.111-119  (Κεφάλαιο σε επιστημονικό βιβλίο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αρθροσκόπησης και Αθλητικών Κακώσεων, ESSKA.

Malahias MA, Brilakis E, Avramidis G, Trellopoulos A,  Antonogiannakis E.  Arthroscopic partial repair with versus without biodegradable subacromial spacer for patients with massive rotator cuff tears: a case-control study. Musculoskeletal Surgery 2020;1-9. doi: 10.1007/s12306-020-00649.

Malahias MA, Sarlikiotis T, Brilakis E, Gerogiannis D, Avramidis G, Antonogiannakis E. The clinical outcome of the ‘Surgilig’ technique for the reconstruction of acromioclavicular dislocatons: A systemic review. Journal of Orthopaedics. 2020;18:126-131.  doi: 10.1016/j.jor.2019.09.011

Brilakis E,  Malahias MA, Patramani M,  Avramidis G, Gerogiannis D, Trellopoulos A, Antonogiannakis E. All-Arthroscopic McLaughlin’s Procedure in Patients with Reverse Hill–Sachs Lesion Caused by Locked Posterior Shoulder Dislocation. Joints 2019 doi: 10.1055/s-0039-3401820

Avramidis G, Trellopoulos A, Brilakis E, Antonogiannakis E. Arthroscopic repair of massive rotator cuff tears an effective and safe treatment option. Acta Orthopaedica Et Traumatologica Hellenica. 2019;70(1): 14-18

Avramidis G, Brilakis E,Deligeorgis A. Antonogiannakis E.  All-Arthroscopic Treatment of Glenoid Rim Fractures. Arthroscopy Techniques.2019;8(10):e1121-e1124 doi: https://doi.org/10.1016/j.eats.2019.05.030

Trellopoulos A, Angelis S, Komnos G, Avramidis G, Gikas E. Dissociation of Modular Total Hip Arthroplasty at the Neck-stem Interface: A Unique but Possible Complication. ureus. 2019 Sep 2;11(9):e5556.  doi: 10.7759/cureus.5556.

Malahias MA, Avramidis G, Brilakis E, Trellopoulos A, Antonogiannakis E. Non-anatomic arthroscopic repair of massive rotator cuff tears versus anatomic complete arthroscopic repair: a case-control study.  Musculoskeletal Surgery. 2019;30. doi: 10.1007/s12306-019-00611-4.

Malahias MA, Kostretzis L, Chronopoulos E, Brilakis E, Avramidis G, Antonogiannakis E. Arthroscopic partial repair for massive rotator cuff tears: does it work? A systematic review. Sports Medicine. 2019;5(1):13 doi: 10.1186/s40798-019-0186-z.

Malahias MA, Brilakis E, Avramidis G, Antonogiannakis E. Satisfactory mid-term outcome of subacromial balloon spacer for the treatment of irreparable rotator cuff tears. Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy. 2019: 1–7. doi: 10.1007/s00167-019-05485-4