Αμπντί Αρεζού

Αμπντί Αρεζού Ορθοπαιδικός

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι

2021: Λήψη τίτλου Ιατρικής ειδικότητας Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και τραυματολογίας

2017: Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ιατρική Χημεία- Σχεδιασμός και ανάπτυξη φαρμακευτικών προιόντων» Πανεπιστήμιο Πατρών

2013: Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Διδακτορική Διατριβή

Υποψήφια Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα «Συγκριτική μελέτη της δράσης των αντιδιαβητικών φαρμάκων στην παθογένεια της οστεοπόρωσης»

 

Μέλος Εταιριών, Συντακτικής Επιτροπής Περιοδικών:

Μέλος της Ελληνικής Αρθροσκοπικής Εταιρείας Χειρουργικής Γόνατος & Αθλητικών Κακώσεων “Γεώργιος Νούλης”

Μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Μέλος της Ε.Ε.Χ.Ο.Τ.

Μέλος της European Pediatric Orthopaedic Society (provisional)

 

Επαγγελματική Προϋπηρεσία

Φεβ 2019- Φεβ 2021: Ειδικευόμενη Ορθοπαιδικής/ Α’ Κλινική 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Μάρτιος 2018- Σεπτέμβριος 2018: Ειδικευόμενη Τμήμα Σκολίωσης και Σπονδυλικής Στήλης Νοσοκομείο ΚΑΤ

Απρίλιος 2016- Οκτώβρης 2018: Ειδικευόμενη Ορθοπαιδικής/ Α’ Κλινική Νοσοκομείο ΚΑΤ

Απρίλιος 2015- Απρίλιος 2016: Ειδικευόμενη Ορθοπαιδικής/ Β’ Κλινική Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία»

Νοέμβριος 2013- Νοέμβριος 2014: Ειδικευόμενη Γενικής Χειρουργικής Γ.Ν. Πατρών «Άγιος

Ανδρέας»

Κλινικό & Ερευνητικό Ενδιαφέρον

Κλινικό ενδιαφέρον:

Αναγεννητική ορθοπαιδική, Αθλητικές κακώσεις/ Αρθροσκόπηση, Ορθοπαιδική παίδων

 Ερευνητικό ενδιαφέρον:

Συσχέτιση οστεοπόρωσης με μεταβολικό σύνδρομο, Αναγεννητική Ορθοπαιδική

 

 

Πρόσφατες Δημοσιεύσεις

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • Kalinterakis G, Antonogiannakis E, Abdi A, et al. Carpometacarpal Dislocation of the Third to Fifth Fingers and an Associated Fracture of the Hamate in a Military Paratrooper. Case Rep Orthop. Published 2020 Jun 30. doi:10.1155/2020/2861604
  • Kourkoulis, S. K., Pasiou, E., Abdi, A., Perrea, D. and Vlamis, J. (2019) “A biomechanical study of the role of sitagliptin on the bone characteristics of diabetic
  • rats”, Frattura ed Integrità Strutturale, 14(51), pp. 126-135. doi: 10.3221/IGF-ESIS.51.10

ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  • Χρόνια αστάθεια ώμου με αποκόλληση επιχειλίου χόνδρου και συνοδό βλάβη Hill- Sachs: Σύγκριση αρθροσκοπικής αποκατάστασης (Συρραφή βλάβης Bankart και remplissage) με την ανοικτή επέμβαση Latarjet- 76ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής & Τραυματολογίας
  • Προσπέλαση SPAIRE- προσαρμοσμένη οπίσθια προσπέλαση ισχίου: πρώιμα αποτελέσματα- 75ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής & Τραυματολογίας
  • A biomechanical study of the role of sitagliptin on the bone characteristics of diabetic rats (E. D. Pasiou, A. Abdi, J. Vlamis, D. N. Perrea, S. K. Kourkoulis)- 25th International Conference – Fracture and Structural Integrity June 2019, Catania, Italy
  • Κατάγματα αυχενικής και αυχενοθωρακικής συμβολής σε αγκυλοποιητικούς ασθενείς αντιμετωπισθέντα με οπίσθια σπονδυλοδεσία -74ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής & Τραυματολογίας
  • Πρώιμα αποτελέσματα από τη χρήση του εσωτερικού συστήματος ναρθηκοποίησης τύπου Apifix – 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Σπονδυλικής Στήλης
  • Είναι η συντηρητική η αντιμετώπιση εκλογής της σπονδυλοδισκίτιδας; -74ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής & Τραυματολογίας

Παρουσίαση περιστατικού “Complicated Femur Fracture”- 4th EPOS-EFORT BAT Instructional Course Trilogy Basic Course II- Vienna, October 2016

  • Αντιμετώπιση παθολογικών καταγμάτων περιφερικής μετάφυσης μηριαίου σε παιδιά και εφήβους με εξωτερική οστεοσύνθεση- 72ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ορθοπαιδικής Χειρουργικής & Τραυματολογίας