Αγγελής Αθανάσιος

Αγγελής Αθανάσιος Καρδιολόγος

Επιμελητής, Α’ Καρδιολογικής Κλινικής

Εκπαίδευση & Ακαδημαϊκοί Τίτλοι