Το Μητέρα στα καλύτερα νοσοκομεία 2014

Στα καλύτερα νοσοκομεία διεθνώς συγκαταλέγεται το Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ καθώς περιλαμβάνεται από το Diplomatic Council (DC), διεθνή οργανισμό που λειτουργεί υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στον κατάλογο των ‘Best Hospitals Worldwide 2014’.

Η διάκριση αυτή, αποτελεί το ανώτατο πιστοποιητικό αναγνώρισης του διεθνούς Οργανισμού Diplomatic Council (DC) που απονέμεται σε μονάδες υγείας για την επάρκειά τους να ανταποκρίνονται στις ανάγκες ξένων ασθενών, ενώ ταυτόχρονα με τις ιατρικές ειδικότητες, τα Τμήματα που διαθέτουν και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους, καλύπτουν το σύνολο των υπηρεσιών υγείας.

Παράλληλα, τα νοσοκομεία του Ομίλου ΥΓΕΙΑ συστήνονται επίσημα από το Diplomatic Council σε όλες τις πρεσβείες και τα προξενεία ανά τον κόσμο για την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους κι επιπλέον αναγορεύονται ως ανεκτίμητα μέλη του Diplomatic Council, του διεθνούς Οργανισμού Σκέψης (The global Think Tank) που ακολουθεί τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών.