Παχυσαρκία και νεφρική λειτουργία

Γράφει η
Νικολέττα Νικολοπούλου
Νεφρολόγος, Διευθύντρια Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του ΜΗΤΕΡΑ

 

Η παχυσαρκία είναι επιδημία του 21ου αιώνα και αναμένεται να αυξηθεί κατά 40% τις επόμενες δεκαετίες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών όπως ο διαβήτης τύπου 2, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ο καρκίνος, η άπνοια ύπνου, αλλά και ο κίνδυνος εμφάνισης χρόνιας νεφρικής νόσου (ΧΝΝ).

Η ιστολογική βλάβη που συνδέεται με την παχυσαρκία – obesity-related glomerulopathy (ORG)- είναι του τύπου της εστιακής τμηματικής σπειραματοσκλήρυνσης (FSGS). Κλινικά εκδηλώνεται με ήπια λευκωματουρία, που συχνά δεν φθάνει σε επίπεδα νεφρωσικού συνδρόμου (>3,5 g/day).

Η αυξημένη μάζα λίπους προάγει τη νεφρική νόσο έμμεσα μέσω του μεταβολικού συνδρόμου, αλλά και μέσω άμεσων νεφρικών επιδράσεων. Ο λιπώδης ιστός παρουσιάζει ενδοκρινή δραστηριότητα με ουσίες όπως οι αντιπονεκτίνη, λεπτίνη και ρεζιστίνη, που δρουν απ᾽ ευθείας στους νεφρούς. Οι ουσίες αυτές συμβάλλουν στην ανάπτυξη φλεγμονής και οξειδωτικού stress, στον μη φυσιολογικό μεταβολισμό του λίπους, στην ενεργοποίηση του συστήματος ρενίνης – αγγειοτενσίνης – αλδοστερόνης, στην αυξημένη παραγωγή ινσουλίνης και αντίστασης στην ινσουλίνη.

Υψηλό βάρος σώματος συνδέεται με χαμηλό pH ούρων και αυξημένη απέκκριση οξαλικών, ουρικού οξέος, νατρίου και φωσφόρου και επομένως η παχυσαρκία είναι υψηλός παράγοντας κινδύνου για τη νεφρολιθίαση.

Ο μηχανισμός αυξημένου κινδύνου νεφρικού καρκίνου που παρατηρείται σε παχύσαρκους ασθενείς δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένος. Αντίσταση στην ινσουλίνη και η επακόλουθη υπερινσουλιναιμία και αυξημένη παραγωγή insulin like factor 1 και διάφοροι άλλοι «ορμονικοί» παράγοντες μπορεί να διεγείρουν αυξητικούς μηχανισμούς σε διάφορους τύπους καρκινικών κυττάρων.

Παραδόξως η νοσηρή παχυσαρκία σχετίζεται με καλύτερη έκβαση στην αιμοκάθαρση, ίσως εξαιτίας της καλύτερης κινητοποίησης βλαστικών κυττάρων, αποτελεσματικότερης απομάκρυνσης των λιποφιλικών ουραιμικών τοξινών, καλύτερης αντοχής των οστών και βελτιωμένης αιμοδυναμικής ανοχής.

Η επίδραση της παχυσαρκίας πριν από τη μεταμόσχευση στο αποτέλεσμα της μεταμόσχευσης δεν είναι επί του παρόντος σαφής. Σε μια αναδρομική μελέτη ληπτών μοσχεύματος νεφρού, η παχυσαρκία ήταν ένας ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για απώλεια μοσχεύματος και θάνατο ασθενούς. Ο υψηλότερος κίνδυνος επιπλοκών κατά τη διάρκεια και μετά τη χειρουργική επέμβαση επηρεάζει την επιλεξιμότητα για μεταμόσχευση νεφρού παχύσαρκων.

Η κοινωνική επιμόρφωση για τους κινδύνους της παχυσαρκίας μπορεί να βοηθήσει στην αλλαγή τρόπου ζωής και καλύτερης διατροφής, που μπορούν να μειώσουν την παχυσαρκία και να προλάβουν τη νεφρική νόσο.

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Το ΜΗΤΕΡΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρό Παθολόγο που θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στον Παθολογικό Τομέα της Γενικής Κλινικής (για Εφημερίες).
Μάθετε περισσότερα..