Προληπτική ιατρική: ο σημαντικός της ρόλος

Προληπτική Ιατρική, νευραλγικός και θεμελιώδης κλάδος της Ιατρικής Επιστήμης είναι η συντονισμένη και ορθολογικά στοχευμένη  προσπάθεια/ φροντίδα των λειτουργών Υγείας, αποκλεισμού ή και αποτροπής εκδήλωσης νοσημάτων βλαπτικών για το άτομο, την κοινωνία και το περιβάλλον.

Γράφει η
Ελευθερία Κρικέλη
Παθολόγος, Διευθύντρια Α’ Παθολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Η πρόληψη είναι μια δυναμική διαδικασία, της οποίας η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να εκπαιδεύσει προκειμένου να πείσει το άτομο, την οικογένεια και στο σύνολο την κοινωνία προκειμένου να υιοθετηθούν υγιή πρότυπα διαβίωσης.

Στόχος της πρόληψης είναι η αποφυγή του πρώιμου κυρίως θανάτου, η αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης με όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι προσπάθειες και ο στόχος της πρόληψης είναι ευθέως ανάλογος του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου μιας χώρας, οπότε και το έδαφος γίνετε πιο γόνιμο για την ευδοκιμία και ανάπτυξη της πρόληψης, σε συνδυασμό με τη συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογία.

Με τις συντεταγμένες πρακτικές της πρόληψης σε συνδυασμό με την άνοδο του βιοτικού επιπέδου και την συνεχώς εξελισσόμενη τεχνολογική ανάπτυξη έχουν γίνει τεράστια βήματα επίτευξης των στόχων της Προληπτικής Ιατρικής όπως διασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης με πιστοποιημένα συστήματα ύδρευσης/ αποχέτευσης, περιορισμό ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο δυνατόν, εξαφάνιση στο πλείστον των θανατηφόρων επιδημιών μέσω των εμβολιασμών ώστε να μην αποτελούν σήμερα απειλή για τη υγεία. Δυστυχώς όμως αντικαταστάθηκαν από τα νοσήματα του πολιτισμού.

Η πρόληψη όμως, ο ακρογωνιαίος λίθος της Ιατρικής και βασική συνιστώσα για τη διασφάλιση ποιότητας ζωής, πρέπει να στηρίζεται σ’ ένα οργανωμένο σύστημα υγείας το οποίο θα αξιολογεί τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού χρησιμοποιώντας τη διεθνή εμπειρία καθώς και τα διεθνή επιδημιολογικά δεδομένα, ώστε να κατορθώνει να επιφέρει την ιδανική ισορροπία μεταξύ θεραπευτικής και προληπτικής ιατρικής.

Οι πολίτες πρέπει να αποκτήσουν γνώση, να αναπτύξουν αίσθημα ευθύνης και να ευαισθητοποιηθούν μέσω της αγωγής υγείας ώστε να είναι ικανοί να παίρνουν αποφάσεις, να υιοθετούν συμπεριφορές επιδιώκοντας τον προληπτικό έλεγχο.

Πρέπει να συμμετέχουν ουσιαστικά στα προγράμματα ενημέρωσης και πρόληψης, όπως έλεγχος μαστού, test Παπανικολάου, έλεγχος προστάτου, προληπτικός έλεγχος εντέρου και πνεύμονος καθώς και μικροβιολογικές εξετάσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Με την προαγωγή υγείας απευθυνόμενη στο σύνολο του πληθυσμού, διασφαλίζεται και προστατεύεται η δημόσια υγεία και με την προληπτική Ιατρική επιτυγχάνεται η προαγωγή προγραμμάτων πρόληψης στον υγιή πληθυσμό με σκοπό την προάσπιση των διαφόρων συστημάτων υγείας διεθνώς.

Είναι πρωτεύον η πολιτεία με τους λειτουργούς υγείας να προάγει την αγωγή Υγείας γιατί με τη γνώση αναπτύσσεται το αίσθημα ευθύνης ώστε να γίνεται συνείδηση το «κάλλιον του θεραπεύειν το προλαμβάνειν» όπως είπε ο πατέρας της Ιατρικής Ιπποκράτης.

Μάρτιος 2017