Καρκίνος: ΙΑΤΡΕΙΟ Nι.Kα: Η κατάλληλη υποστήριξη για τους νικητές της ζωής

Με τα σύγχρονα μέσα, τρία στα τέσσερα παιδιά που νοσούν από καρκίνο μπορούν να θεραπευθούν. Όμως, οι δύσκολες θεραπείες που πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες φορές προκαλούν σε βάθος χρόνου σημαντικές παρενέργειες. Για το λόγο αυτό στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ δημιουργήθηκε Ιατρείο νικητών καρκίνου (νι.κα). Πώς λειτουργεί, όμως, και ποιες υπηρεσίες προσφέρει;

Γράφει η
Ελένη Βασιλάτου – Κοσμίδη
Παιδίατρος Αιματολόγος – Ογκολόγος, Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής Παιδιών & Εφήβων Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Ο καρκίνος στα παιδιά και στους εφήβους είναι σπάνια νόσος. Η πιθανότητα να αναπτύξει καρκίνο ένα παιδί πριν από την ηλικία των 15 χρόνων είναι 0,24% και για έναν έφηβο πριν από την ηλικία των 20 χρόνων είναι 0,35%. Σαφής συμμετοχή της κληρονομικότητας έχει διαπιστωθεί στο περίπου 10% των περιπτώσεων καρκίνου στις ηλικίες αυτές. Παρά τη σπανιότητα, συνιστά την κύρια αιτία θανάτου από νόσο μετά τον πρώτο χρόνο της ζωής (10%) δεδομένου ότι τα ατυχήματα εξακολουθούν να ευθύνονται για περίπου 50% των θανάτων στις ηλικίες αυτές.

Στην Ογκολογική Κλινική Παιδιών και Εφήβων του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, από της ιδρύσεώς της, παραπέμπονται παιδιά και έφηβοι με υποψία ή οριστική διάγνωση καρκίνου και υποβάλλονται στην ενδεδειγμένη αγωγή. Με το σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης στις ανεπτυγμένες χώρες, 3 από τα 4 παιδιά που νοσούν, αντιμετωπίζονται επιτυχώς και θεραπεύονται.
Τα παιδιά και οι έφηβοι, ενώ ανέχονται τις οξείες τοξικότητες από την θεραπεία, είναι ευάλωτοι στις απώτερες επιπτώσεις. Έχει διαπιστωθεί ότι ένα σημαντικό ποσοστό των θεραπευμένων από καρκίνο νέων ατόμων εμφανίζει τοξικότητα από ένα ή περισσότερα όργανα αρκετά χρόνια μετά το τέλος της θεραπείας, που ενδέχεται να επηρεάζει την ποιότητα της ζωής τους ή και να είναι απειλητική για τη ζωή τους.

Οι υπηρεσίες του Ιατρείου

Στο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ, γνωρίζοντας τη σημασία συστηματικής παρακολούθησης των νέων αυτών ανθρώπων, δημιουργήθηκε Ιατρείο Εξατομικευμένης Παρακολούθησης Νι.Κα (νικητών καρκίνου).

Στο Ιατρείο αυτό καταγράφονται λεπτομέρειες που σχετίζονται με παράγοντες όπως ο τύπος του καρκίνου (λευχαιμία, λέμφωμα ή κάποιος άλλος όγκος), η ηλικία κατά την αρχική διάγνωση, η χορηγηθείσα θεραπεία (συγκεκριμένα φάρμακα, συνολική δόση ορισμένων από αυτά, χορήγηση ή μη ακτινοθεραπείας και δόση, χειρουργικές επεμβάσεις, μεταμόσχευση μυελού των οστών κ.λπ.) και η ηλικία στην παρούσα φάση. Αυτό προϋποθέτει:
1. την αναζήτηση του ιστορικού από τους τότε θεράποντες γιατρούς, που γνωρίζουν τη σημασία της συνέχισης της παρακολούθησης, και
2. την επικοινωνία με την ομάδα μας, προκειμένου να δοθούν πληροφορίες για το χρόνο, τον τόπο και τον τρόπο της παρακολούθησης.

Με βάση τους παράγοντες που προαναφέρθηκαν, οι αποθεραπευμένοι νέοι επισκέπτονται τους συνεργαζόμενους με το πρόγραμμα Νι.Κα γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων και διενεργούνται οι κατάλληλες αιματολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις.

Μετά την εκτίμηση των αποτελεσμάτων από τις εξετάσεις, εκπονείται το εξατομικευμένο πρόγραμμα παρακολούθησης.
Επιπλέον, με τη σύμφωνη γνώμη των συμμετεχόντων ιαθέντων νέων, αξιολογούνται πληροφορίες που σχετίζονται με την επαγγελματική, κοινωνική και οικογενειακή τους κατάσταση σήμερα, τηρώντας βεβαίως τους κανόνες του σεβασμού των προσωπικών δεδομένων.

Στη δημιουργία και ολοκλήρωση του προγράμματος Νι.Κα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από όλη την επιστημονική ομάδα έτσι ώστε να λειτουργεί με υπευθυνότητα, σοβαρότητα, διακριτικότητα, επιστημονική γνώση και τους κανόνες της ηθικής και της δεοντολογίας.