Ρινοπλαστική: Μύθοι και πραγματικότητα

Γράφει η
Αργυρώ Κυπραίου
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος,
Διευθύντρια Τμήματος Λειτουργικής και Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός, ΜΗΤΕΡΑ

Collage with female portrait and plaster head model (mass produced replica of Head of Aphrodite of Knidos) / iStock

H ρινοπλαστική είναι µια µοναδική συνδυαστική επέµβαση που αφορά τη διόρθωση στο σχήµα της µύτης µαζί µε τη φροντίδα της αναπνευστικής διόδου. Υπάρχουν πάρα πολλές τεχνικές ρινοπλαστικής, αλλά και πρόσφατες εξελίξεις που κάνουν τη διαφορά ως προς τη διαδικασία αλλά και τη µετεγχειρητική πορεία της επέµβασης. ∆ιαβάστε πώς καταρρίπτονται οι µύθοι, αλλά και πώς διαµορφώνεται η σύγχρονη πραγµατικότητα για τη ρινοπλαστική.

1) Η ρινοπλαστική είναι επώδυνη επέµβαση. Μύθος. Η εµπειρία και η τεχνική του χειρουργού συµβάλλουν ώστε οι αποκολλήσεις των ιστών να γίνονται απαλά, µε τη χρήση κατάλληλων εργαλείων και οι ραφές είναι πολύ λεπτές, έτσι ώστε δεν υπάρχει πόνος µετά την επέµβαση, αλλά και τα οιδήµατα είναι πολύ περιορισµένα. Η ανάρρωση είναι πολύ γρήγορη και δεν χρειάζονται ταµπόν ή γάζες µέσα στη µύτη.

2) Η ρινοπλαστική δεν εξασφαλίζει ελεύθερη αναπνοή. Μύθος. Η σύγχρονη ρινοπλαστική είναι απαραιτήτως λειτουργική. Για να το πετύχουµε αυτό, υπάρχουν εξειδικευµένοι ρινοπλαστικοί που έχουν συγκεκριµένη εκπαίδευση πάνω σε αυτή την επέµβαση. Η προεγχειρητική µελέτη καθορίζει ποια είναι τα σηµεία που εµποδίζουν την αναπνοή. Φροντίζουµε, λοιπόν, να ισιώσει το στραβό διάφραγµα και να µικρύνουµε τις ρινικές κόγχες, αλλά και να στηρίξουµε τα πλάγια ρινικά τοιχώµατα (ρινικές βαλβίδες) την ίδια στιγµή που βελτιώνουµε το σχήµα της µύτης. Οι δύο επεµβάσεις εξελίσσονται παράλληλα και η µία στηρίζει την άλλη, ώστε να έχουµε όµορφη µύτη και απόλυτα λειτουργική.

3) Οι µύτες αλλάζουν µε το πέρασµα του χρόνου και συνήθως πέφτουν. Αλήθεια. Όλες οι µύτες, και αυτές που έχουν ήδη πτωτικό σχήµα περισσότερο, έχουν τάση να πέφτουν µε το πέρασµα του χρόνου, καθώς χάνουν τη στήριξη από τη µείωση παραγωγής κολλαγόνου, µε αποτέλεσµα οι χόνδροι και το δέρµα να αδυνατίζουν. Μετά από µια απλή µειωτική ρινοπλαστική, αυτό το φαινόµενο παρατηρείται γρηγορότερα. Η µύτη έχει χάσει τις στηρικτικές δοµές της, έχουν αφαιρεθεί αρκετά τµήµατα χόνδρου, κυρίως στο ακρορρίνιο για να δείξει η µύτη πιο µικρή, κι έτσι έχουµε τις παραπάνω συνέπειες. Η σύγχρονη ρινοπλαστική χρησιµοποιεί πάντα στηρικτικά µοσχεύµατα για τη διάπλαση του ακρορρινίου και κατορθώνει να µικραίνει η µύτη, να αλλάζουν οι κλίσεις και το πλάτος της µε απόλυτη ασφάλεια. Έτσι µπορούµε να έχουµε σταθερά αποτελέσµατα µε την πάροδο του χρόνου και η στήριξη της µύτης να µην αλλάζει.

4) Οι ρινοπλαστικές δεν έχουν επιτυχία. Μύθος. Η επιτυχία της επέµβασης ορίζεται ως προς το επιθυµητό αποτέλεσµα. Η µύτη πρέπει να είναι όµορφη, να έχει άριστες αναλογίες µε το υπόλοιπο πρόσωπο και να µη φαίνεται χειρουργηµένη. ∆εν πρέπει να αφαιρείται πολύ οστό στη ράχη, γιατί τότε το ακρορρίνιο µοιάζει να προεξέχει, τα ρουθούνια φαίνονται µεγάλα και ανασηκωµένα προς τα πάνω. Η σύγχρονη ρινοπλαστική ορίζει, αλλά και εξασφαλίζει τα αποτελέσµατά της. Η προεγχειρητική φωτογράφιση και πρόβλεψη του µετεγχειρητικού αποτελέσµατος είναι απαραίτητη. Οι δυνατότητες είναι µεγάλες τόσο στην πρώτη επέµβαση όσο και στις επανορθωτικές ρινοπλαστικές. Έτσι, αυτό που θα δείξουµε στον ηλεκτρονικό υπολογιστή µπορούµε να το πετύχουµε στην πραγµατικότητα. Η εξέλιξη αυτή πράγµατι αλλάζει τα έως τώρα δεδοµένα και ανεβάζει το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. Η ρινοπλαστική στα κατάλληλα χέρια είναι η επέµβαση που δουλεύει στη µύτη έως την παραµικρή λεπτοµέρεια, µετρώντας όλες τις αναλογίες και υπολογίζοντας όλες τις πιθανές µετεγχειρητικές µεταβολές. Η αξιοπιστία των νέων τεχνικών ελέγχεται από τα άριστα και σταθερά αποτελέσµατα στην πορεία του χρόνου. Μπορούµε λοιπόν µε επιτυχία και ασφάλεια να αναλάβουµε κάθε τύπο µύτης και κάθε είδους αισθητικά και λειτουργικά προβλήµατα. ∆εν πρέπει κανείς να απογοητεύεται και να µένει µε προβλήµατα, αφού υπάρχουν λύσεις, αρκεί να απευθυνθεί στον ειδικό ρινοπλαστικό.

5) Θα έχω µώλωπες µετά την επέµβαση; Αλήθεια. Eξαρτάται από τον τύπο της επέµβασης και την ποιότητα του δέρµατος. Συνήθως ασθενείς µε λεπτό και λευκό δέρµα µελανιάζουν πιο εύκολα. Εάν η επέµβαση περιλαµβάνει µετακίνηση των ρινικών οστών για να ισιώσει η µύτη, είναι πιθανότερο να έχουµε κάποιους µώλωπες, που όµως υποχωρούν γρήγορα τις πρώτες 8-10 ηµέρες.

6) Υπάρχει µεγάλη περίοδος ανάρρωσης µετά τη ρινοπλαστική; Το αποτέλεσµα αργεί να φανεί;

Μύθος. Αυτό εξαρτάται από την εµπειρία του χειρουργού, τις τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιµοποιεί. Έτσι λοιπόν θα αναζητάτε µαρτυρίες από προηγούµενους ασθενείς του ίδιου χειρουργού, ώστε να είστε βέβαιοι ότι η µετεγχειρητική πορεία θα είναι ανώδυνη και η αποκατάσταση θα είναι άµεση. Το αποτέλεσµα φαίνεται αµέσως και η µύτη έχει ξεπρηστεί καλά, 80% -85% ήδη µέσα στις πρώτες 15 µέρες µετά την επέµβαση µε αποτέλεσµα την γρήγορη επάνοδο του ασθενούς στις δραστηριότητές του. Ωστόσο διαγράφονται σταδιακά οι γραµµές της µύτης και φαίνεται ακόµη πιο κοµψή τους επόµενους µήνες.

Αυτό εξαρτάται από την εμπειρία του χειρουργού, τις τεχνικές και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί. Έτσι λοιπόν θα αναζητάτε μαρτυρίες από προηγούμενους ασθενείς του ίδιου χειρουργού, ώστε να είστε βέβαιοι ότι η μετεγχειρητική πορεία είναι ανώδυνη και η αποκατάσταση θα είναι άμεση. Το αποτέλεσμα φαίνεται αμέσως και η μύτη έχει ξεπρηστεί, ώστε να εμφανίζεται κανείς στις υποχρεώσεις του κατά 80-85% τις πρώτες 15 ημέρες! Ωστόσο διαγράφονται σταδιακά οι γραμμές της μύτης και φαίνεται ακόμη πιο κομψή τους επόμενους μήνες.