Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη

Γράφει η
Δήμητρα Λογγίτση
, MD, MSc, PhD, EBCR
Ακτινολόγος
Αναπληρώτρια Δ/ντρια Απεικονιστικών Τμημάτων ΜΗΤΕΡΑ
Ιατρός Τμήματος Αξονικού-  Μαγνητικού Τομογράφου ΥΓΕΙΑ

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ένα πάρα πολύ συχνό νεόπλασμα, το πιο συχνό στον ανδρικό πληθυσμό. Ένας στους 9 άντρες αναμένεται να νοσήσει από καρκίνο του προστάτη στη διάρκεια της ζωής του, σπάνια ωστόσο ο καρκίνος αυτός είναι επιθετικός.

Η ιδιαιτερότητά του είναι ότι πρόκειται για πολυεστιακό νεόπλασμα, δηλαδή μπορεί να εντοπίζεται ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία στον αδένα, συνήθως όμως μια ή δύο βλάβες είναι οι πιο επιθετικές ή κλινικά σημαντικές, εκείνες δηλαδή οι οποίες χρήζουν θεραπείας. Έως τώρα η διάγνωση του καρκίνου του προστάτη βασιζόταν στην τυχαιοποιημένη διορθική βιοψία.

Η εξέταση

Η Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία Προστάτη είναι μια εξέταση που διενεργείται στον Μαγνητικό Τομογράφο και εστιάζει στην απεικόνιση στον προστάτη αδένα με σκοπό να εντοπίσει την εστία ή τις εστίες που είναι ύποπτες για καρκίνο, περιορίζοντας το πεδίο της εξέτασης μόνο στον προστάτη αδένα και τις ανατομικές δομές γύρω από αυτόν.

Είναι μια εξέταση ανώδυνη, σχετικά μικρής διάρκειας περίπου 25 λεπτών και δεν απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία. Κατά την διάρκεια της εξέτασης ο εξεταζόμενος είναι ξαπλωμένος σε ύπτια θέση. Ιδανικά διενεργείται σε Μαγνητικό Τομογράφο υψηλής έντασης μαγνητικού πεδίου 3Τesla, όπως αυτός που διαθέτει το Τμήμα Μαγνητικού Τομογράφου στο ΥΓΕΙΑ.

Η Πολυπαραμετρική Μαγνητική Τομογραφία  Προστάτη αξιοποιεί ένα συνδυασμό τεχνικών και προσφέρει  τόσο ανατομικές όσο και λειτουργικές πληροφορίες για τον αδένα, πληροφορίες δηλαδή για την κυτταροβρίθεια και την αγγειοβρίθειά του.

Η βασική χρησιμότητα της εξέτασης

Η βασική χρησιμότητα της εξέτασης έγκειται στην υψηλή αρνητική προγνωστική της αξία. Αυτό σημαίνει ότι επί απουσίας ύποπτης βλάβης μπορούμε με μεγάλη ακρίβεια  να καθησυχάσουμε τον ασθενή και τον γιατρό του.

Το δεύτερο κατά σειρά όφελος είναι ο εντοπισμός της εστίας που είναι ύποπτη για κλινικά σημαντικό καρκίνο. Γνωρίζοντας πού ακριβώς βρίσκεται η ύποπτη βλάβη, ακολουθεί διορθική βιοψία η οποία είναι στοχευμένη, χρησιμοποιούμε δηλαδή την απεικόνιση από την Πολυπαραμετρική Τομογραφία Προστάτη που έχει προηγηθεί για να καθοδηγήσουμε την βιοψία προς το συγκεκριμένο σημείο του αδένα, αποφεύγοντας τις πολλαπλές τυχαιοποιημένες διελεύσεις της βελόνας.

Ως αποτέλεσμα, μειώνεται ο κίνδυνος επιπλοκών και αυξάνονται οι πιθανότητες για λήψη κατάλληλου υλικού προς ιστολογική εξέταση. Η καθοδηγούμενη βιοψία του προστάτη γίνεται με το πλέον προηγμένο σύστημα σύντηξης των εικόνων Πολυπαραμετρικής Μαγνητικής Τομογραφίας και Υπερήχων.

 

Δεν θα πρέπει να αμελείτε την υγεία σας λόγω της πανδημίας του
Covid-19 ή να αποφεύγετε να αναζητάτε υγειονομική περίθαλψη αν τη χρειάζεστε.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group σε όλα τα Νοσοκομεία του (ΥΓΕΙΑ, Metropolitan Hospital, ΜΗΤΕΡΑ, Metropolitan General, ΛΗΤΩ, Creta Interclinic) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των εργαζομένων και των ασθενών του.