Επιπλοκές στην παιδοχειρουργική (Πρόλογος)

Οι επιπλοκές έπειτα από χειρουργικές επεμβάσεις, από τις πιο απλές ως και τις πλέον βαριές, είναι γεγονός ότι βιώνονται κατά κύριο λόγο από τον ασθενή, αλλά έχουν και τον φυσικό και ηθικό αντίκτυπό τους στον εκάστοτε χειρουργό, που εύκολα μπορεί να αμφισβητηθεί όσον αφορά τις γνώσεις του και τη δεξιότητά του.

Γράφει ο
Τριαντάφυλλος Φωκαεύς
Παιδοχειρουργός, Επιστημονικός Υπεύθυνος της Παιδοχειρουργικής Κλινικής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Οι μετεγχειρητικές επιπλοκές είναι γενικής φύσης που είναι δυνατόν να εμφανιστούν έπειτα από οποιαδήποτε επέμβαση ή είναι ειδικές και σχετίζονται απευθείας με την πάθηση. Η εμφάνισή τους δεν είναι δυνατόν να αποκλειστεί, είναι όμως δυνατόν να περιοριστούν με τη σχολαστική εφαρμογή των κανόνων της χειρουργικής τέχνης. Επιπλοκές δεν υφίστανται όταν δεν υπάρχει εγχειρητική πράξη, που σημαίνει ότι σε κάθε επέμβαση η εμφάνισή τους είναι ένας δυνητικός κίνδυνος.

Άλλοτε ελαφρές και άλλοτε βαριές καλύπτουν όλο το φάσμα των κλινικών εκδηλώσεων και των επεμβάσεων, παρατείνουν τη νοσηρότητα και προκαλούν επιπλέον οικονομικό κόστος για τον ασθενή και για την κοινωνία, πολλές φορές δε ακολουθούν τον ασθενή για μακρό χρονικό διάστημα ή και δια βίου.

Η σωστή προετοιμασία της χειρουργικής επέμβασης, με την αναγνώριση των παραγόντων κινδύνου όσον αφορά την κάθε πάθηση ξεχωριστά και την εξατομίκευση των κινδύνων αυτών για τον κάθε ασθενή, είναι βασικός κανόνας για τον περιορισμό των μετεγχειρητικών επιπλοκών, αλλά και καθιστά ευκολότερη την αντιμετώπισή τους, με τελικό σκοπό την ωφέλεια των ασθενών.