Εφηβική ιατρική

Είναι απαραίτητο, λοιπόν, τα όποια προβλήματα εμφανιστούν να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και με απόλυτη υπευθυνότητα, όπως αυτή που χαρακτηρίζει το Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ.

Γράφει η
Μαρία Καράντζα- Χαρώνη, MD, FAAP
Παιδίατρος – Ενδοκρινολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνη Τμήματος Εφηβικής Ιατρικής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Η εφηβική ιατρική ασχολείται με τα στάδια ανάπτυξης του ατόμου που βρίσκεται μεταξύ παιδικής ηλικίας και ενηλικίωσης. Στη χώρα μας, οι οργανωμένες δομές για τη φροντίδα των εφήβων είναι περιορισμένες, τα τελευταία χρόνια όμως παρατηρείται μια δραστηριοποίηση στη φροντίδα της υγείας της ηλικίας αυτής, που εκτίθεται σε ποικίλους και ιδιόμορφους κινδύνους.

Το Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ αποτελεί την πρώτη οργανωμένη δομή σε ιδιωτική παιδιατρική κλινική και έχει σκοπό να καλύψει ένα σημαντικό κενό στην παροχή υπηρεσιών υγείας στην εφηβική ηλικία – μία ηλικιακή ομάδα που αντιπροσωπεύει το 11% του ελληνικού πληθυσμού.

Οι υποομάδες

Η εφηβική ηλικία διαχωρίζεται σε τρεις υποομάδες με διαφορετικά βιολογικά – σωματικά αλλά και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά:

  • 8 – 11 ετών: Το παιδί βρίσκεται στο στάδιο της πρώιμης εφηβείας – αρχίζουν ο αποχωρισμός από τους γονείς και η επιρροή από τους συνομηλίκους. Επιδιώκει κοινές δραστηριότητες με άτομα του ίδιου φύλου και συγκρίνει τις σωματικές αλλαγές του με αυτές των συνομηλίκων του ίδιου φύλου. Η σκέψη του είναι πρώιμη τυπική λειτουργική με φτωχό προσανατολισμό για το μέλλον. Η ηλικία αυτή χαρακτηρίζεται από ναρκισσισμό και εγωκεντρισμό όπως και από αδυναμία καθυστέρησης της ευχαρίστησης.
  • 12 – 16 ετών: Ο έφηβος βρίσκεται στο στάδιο της μέσης εφηβείας – κορυφώνεται η σύγκρουση με τους γονείς και επιδιώκει να κερδίσει τον έλεγχο των ορίων. Επηρεάζεται τα μέγιστα από τους συνομηλίκους του και αρχίζει δραστηριότητες με άτομα του αντίθετου φύλου. Στην ηλικία αυτή αναπτύσσονται οι συμπεριφορές υψηλού κινδύνου (κάπνισμα, ναρκωτικά, απρόσεκτη οδήγηση κ.λπ.) και αρχίζει η σεξουαλική δραστηριότητα καθώς ο έφηβος εστιάζει στην προσωπική – σεξουαλική του ταυτότητα. Η τυπική σκέψη είναι πλέον λειτουργική με αυξημένο προσανατολισμό για το μέλλον.
  • 16 – 20 ετών: Ο έφηβος βρίσκεται στο στάδιο της όψιμης εφηβείας – αναπτύσσει στενές φιλίες και τα θέματα των διαπροσωπικών σχέσεων είναι εξέχουσας σημασίας στη ζωή του. Στην ηλικία αυτή επιδιώκει να επαναπροσεγγίσει τους γονείς του και καθορίζει τους επαγγελματικούς στόχους του. Ο έφηβος εστιάζει πλέον στη θέση του στην κοινωνία και αποκτά καλά ανεπτυγμένη τυπική λειτουργική σκέψη, προσεγγίζοντας το μέλλον με ρεαλιστικούς στόχους.

Τα κύρια θέματα

Το φάσμα των θεμάτων υγείας που αγγίζουν την εφηβική ηλικία είναι ιδιαίτερα ευρύ και αφορά τόσο στην πρόληψη όσο και στην αντιμετώπιση βιολογικών και ψυχοκοινωνικών προβλημάτων. Οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται στο Τμήμα Εφηβικής Ιατρικής έχουν ως εξής:

  • Εφηβιατρική – Αγωγή Υγείας: Γενική παρακολούθηση, εμβολιαστική κάλυψη, αντισύλληψη, σεξουαλική αγωγή, διάγνωση και θεραπεία σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων, πρόληψη ατυχημάτων και ασφαλείς συμπεριφορές, επιπτώσεις χρήσης και εθισμός σε ναρκωτικές και άλλες ουσίες, χρήση και ασφάλεια Διαδικτύου, διατροφή, χρόνια νοσήματα.
  • Παχυσαρκία – Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής – Νευρογενής Ανορεξία, Βουλιμία.
  • Ενδοκρινολογικό.
  • Γυναικολογικό.
  • Ψυχολογική Υποστήριξη – Παιδοψυχιατρικό.
  • Δερματολογικό.
  • Συμβουλευτική γονέων – οικογένειας (ενημέρωση γονέων για τη διαχείριση των διαφορετικών συμπεριφορών και αναγκών της εφηβικής ηλικίας όπως και για την αναγνώριση ανησυχητικών συμπεριφορών και το χειρισμό κρίσεων).

Θυμηθείτε…

Σε αυτήν την ευαίσθητη ηλικία, την εφηβεία, υπάρχουν πάρα πολλά ερεθίσµατα: Internet, φίλοι, τηλεόραση, εφηµερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, σινεµά, θέατρο, κόµικς.

Μην απαγορεύετε στο παιδί σας αυτό που ξέρετε ότι θα πάρει κρυφά, καθοδηγήστε το στη σωστή χρήση της πληροφορίας και κυρίως ακούστε τι έχει να σας πει. Κερδίστε την εμπιστοσύνη και το σεβασµό του µε το να είστε ειλικρινής και διαθέσιµος.

Η εφηβεία είναι καθοριστική περίοδος για τη σωματική, διανοητική και ψυχολογική ανάπτυξη των παιδιών.