Καρκίνος: Οι νικητές του καρκίνου ανάμεσα μας! Ένα υγιές δυναμικό κομμάτι της κοινωνίας

Η ογκολογία είναι μια σχετικά νέα ειδικότητα, όμως στα 50 και πλέον χρόνια της ζωής της έχει διανύσει ήδη μακρύ δρόμο. Ο πρωταρχικός στόχος, όταν είναι εφικτός, είναι η ίαση του καρκίνου. Αυτό επιτυγχάνεται σε μικρό ποσοστό ασθενών με προχωρημένη νόσο, αλλά οι κατακτήσεις των τελευταίων χρόνων, με την όλο και βαθύτερη κατανόηση της βιολογίας του καρκίνου και την ανάπτυξη εξατομικευμένων, στοχευμένων θεραπειών, έχουν δημιουργήσει μια στρατιά ασθενών που επιτυγχάνουν μακρές επιβιώσεις, με έλεγχο της νόσου, με καλή λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής.

Γράφει ο
Ηλίας Αθανασιάδης,
Παθολόγος – Ογκολόγος, Διευθυντής Ογκολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

Η μακρά επιβίωση αυτών των ασθενών συνορεύει με την ίαση και οι επιτυχίες αυτές έχουν δημιουργήσει το κίνημα των cancer survivors, ανθρώπων που μετά τον έλεγχο της νόσου τους, διεκδικούν την επανένταξή τους στη ζωή επί ίσοις όροις με την υπόλοιπη κοινωνία. Η δυναμική του κινήματος αυτού σε όλον τον κόσμο έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα συστήματα υγείας και οι κυβερνήσεις αντιμετωπίζουν τον ασθενή με καρκίνο.

Το πρώτο βήμα μετά τις πρώτες επιτυχείς θεραπείες καρκίνου ήταν η αναγνώριση ότι οι επιβιώσαντες αντιμετωπίζουν όψιμες συνέπειες της θεραπείας, όπως δεύτερους καρκίνους ή λευχαιμίες, καρδιοπάθειες, νευροπάθειες που περιορίζουν τη λειτουργικότητά τους και υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής τους. Τώρα πια οι όψιμες συνέπειες μιας θεραπείας λαμβάνονται υπόψη εξαρχής στην επιλογή της θεραπευτικής αγωγής. Πέραν αυτού, έχει αναγνωριστεί ότι οι ασθενείς με μακρές επιβιώσεις αντιμετωπίζουν διακρίσεις στην προσπάθειά τους να επανενταχθούν στη ζωή, με κύριο όπλο την αξιοπρέπεια και την αυτοεκτίμηση που έχουν κερδίσει. Ακόμη και σε κοινωνικό επίπεδο, ορισμένες φορές η κοινωνία τους περιθωριοποιεί περιορίζοντας τη δυνατότητα πραγματικής επανένταξης.

Τι άλλαξε

Όλα αυτά δείχνουν να υποχωρούν μπροστά στη δυναμική του κινήματος που ονομάζεται «cancer survivorship». Το κίνημα αυτό, με τη συνεχή υποστήριξη και κατεύθυνση των επιστημονικών ογκολογικών ενώσεων ανά τον κόσμο, έχει πλέον ωριμάσει ως ισχυρός εταίρος στη μάχη κατά του καρκίνου. Έχει αναγνωρίσει τις ανάγκες και τα ιδιαίτερα επιπλέον εμπόδια που ένας ασθενής με καρκίνο αντιμετωπίζει όταν επανεντάσσεται και, πέραν της υγείας του, διεκδικεί εργασία, καριέρα, ασφάλιση και πρόσβαση στη θεραπεία του.

Θεσμικά πλέον, το κίνημα των ασθενών που άφησε πίσω έναν καρκίνο, διεκδικεί προστασία από την οικονομική πραγματικότητα που αμείλικτα συμπιέζει τις δαπάνες που προορίζονται για την αντιμετώπιση της νόσου. Ακόμη περισσότερο, οι «cancer survivors» αποτελούν τη ζωντανή υποστήριξη των νέων ασθενών με διάγνωση στην κρίσιμη αρχική φάση, όταν λαμβάνονται οι πρώτες αποφάσεις και χαράσσεται η θεραπευτική στρατηγική. Η ωριμότητα της σχέσης που απολαμβάνουμε αυτή τη στιγμή τοποθετεί τον ασθενή σε θέση συμμέτοχου στις αποφάσεις και στις προτεραιότητες από την πρώτη στιγμή και οι «ομάδες συμβούλων ασθενών» έχουν βήμα πλέον στα ιατρικά συνέδρια και – ελπίζουμε -και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, ως μέρος της ομάδας που ορίζει τη στρατηγική αντιμετώπισης του καρκίνου.

Καταληκτικά, να αναφέρουμε τον ενθουσιασμό και την ενέργεια που μας μεταδίδουν καθημερινά ασθενείς που θέλουν να μοιραστούν με όσους αντιμετωπίζουν τον καρκίνο ό,τι βίωσαν οι ίδιοι και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν με ενεργητικότητα και πίστη στην υπόθεση της μάχης κατά της νόσου και στην προσπάθεια να περάσουμε γρήγορα στην επόμενη εποχή.

Φεβρουάριος 2016