Νευροχειρουργικές θεραπείες για παιδιατρικούς ασθενείς

Γράφει ο
Βασίλειος Ζέρρης
Νευροχειρουργός
Διευθυντής Α’ Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

 

Όταν οι μικροί ασθενείς εμφανίσουν κάποιο πρόβλημα στο νευρικό σύστημα, οι γονείς συχνά βρίσκονται αντιμέτωποι με άγχος και προβληματισμό. Ο αγώνας είναι αδιάκοπος για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του παιδιού.

Η Παιδονευροχειρουργική περιλαμβάνει τις παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος, δηλαδή εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης, που δημιουργούν προβλήματα στα παιδιά στην αρχή της ζωής τους.

Η χειρουργική ομάδα, της Α’ Νευροχειρουργικής Κλινικής Παίδων του ΜΗΤΕΡΑ, τελεί υπό τη διεύθυνση του Καθηγητή νευροχειρουργικής πανεπιστημίων European, Κύπρου και Τέξας A&M κ. Βασίλειου Α. Ζέρρη, MD, MPH, MSc, FAANS, διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία σε μεγάλα νοσοκομεία των ΗΠΑ, με πολυετή επιτυχημένη δραστηριότητα, προσφέροντας οριστική θεραπεία σε παθήσεις.

Ενδεικτικά αναφέρουμε κάποια παραδείγματα:

Υδροκεφαλία

Η υδροκεφαλία (χαρακτηρίζεται από διάταση των κοιλιών του εγκεφάλου) αποτελεί μια πάθηση που ενδεχομένως αποδίδεται σε αιμορραγία του εγκεφάλου στο πλαίσιο προωρότητας αλλά και σε πολλές άλλες αιτίες. Βασική εκδήλωση της αποτελεί η αυξημένη περίμετρος κεφαλής αλλά και η διανοητική καθυστέρηση. Ευτυχώς υπάρχουν εξαιρετικές θεραπευτικές επιλογές που περιλαμβάνουν την τοποθέτηση βαλβίδας παροχέτευσης εντός των κοιλιών του εγκεφάλου και, σε κάποιες περιπτώσεις, την αντιμετώπιση με τη χρήση ενδοσκοπίου.

Σύνδρομο Chiari

Άλλη σημαντική παθολογία που εμφανίζεται στα παιδιά είναι το σύνδρομο Chiari το οποίο χαρακτηρίζεται από μετακίνηση των δομών του εγκεφάλου προς τον σπονδυλικό σωλήνα. Σε περίπτωση μη έγκαιρης αντιμετώπισης μπορεί να προκύψει βαριά προοδευτική νευρολογική σημειολογία. Η έγκαιρη όμως διάγνωση και αντιμετώπιση μπορεί να οδηγήσουν σε μια φυσιολογική ζωή για το παιδί.

Όγκοι εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης εμφανίζονται στα παιδιά. Πρόκειται για πολύπλοκες παθήσεις που όμως με την σημερινή τεχνολογία μπορούν πλέον να αντιμετωπίζονται με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, αξιοποιώντας κατά περίπτωση τις δυνατότητες της νεροπλοήγησης και νευροπαρακολούθησης προκειμένου να έχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα με ελάχιστες επιπλοκές.

Μυελομηνιγγοκήλη

Η μυελομηνιγγοκήλη χαρακτηρίζεται από διαταραχή στην ανάπτυξη της σπονδυλικής στήλης, κυρίως στην οσφυοιερά της μοίρα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την έκτοπη θέση του νωτιαίου μυελού και των νεύρων τα οποία εξέρχονται από αυτή. Οι συνέπειες μπορούν να είναι δραματικές ειδικά σε αδυναμία έγκαιρης διάγνωσης ή σε περίπτωση που  η αντιμετώπιση δεν είναι επαρκής. Η πάθηση αυτή μπορεί ειδικά στις παραπάνω περιπτώσεις να οδηγήσει σε παράλυση άκρων, δυσλειτουργία της κύστης και του εντέρου. Όταν όμως αντιμετωπίζεται από έμπειρους νευροχειρουργούς, είναι εφικτή η πλήρης αποκατάσταση.

Άλλες παθήσεις

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε και άλλες παθήσεις όπως η συριγγομυελία (χαρακτηρίζεται από μια παθολογική κοιλότητα εντός του νωτιαίου μυελού), η σκολίωση και η σπαστικότητα. Η σπαστικότητα ειδικά είναι ιδιαίτερα συχνή σε παιδιά με παράλυση ή με βαριά νευρολογικά προβλήματα. Όταν όμως αντιμετωπιστεί σωστά, η ποιότητα ζωής που κερδίζουν οι μικροί ασθενείς είναι εξαιρετικά σημαντική.

Με τη συνεργασία κρανιοπροσωπικού χειρουργού άρτια εκπαιδευμένου στις ΗΠΑ, αντιμετωπίζουμε επιπλέον πλήρως, την κρανιοσυνοστέωση, δηλαδή την πρόωρη ένωση των γραμών (ραφών) που φυσιολογικά ενώνονται τα επιμέρους οστά του κρανίου, το οποίο πρόβλημα οδηγεί σε διαταραχή της ανάπτυξης της κεφαλής αλλά και του εγκεφάλου. Με τη συνεργασία αυτή έχουμε σαν αποτέλεσμα την αποκατάσταση ακόμη και εξαιρετικά έντονων δυσμορφιών με μεγάλο αισθητικό αλλά και λειτουργικό όφελος όσον αφορά την νευρολογική ανάπτυξη.

Κεντρικό γεγονός που θα πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι συχνά οι παραπάνω διαγνώσεις γίνονται πριν τη γέννηση του παιδιού, ώστε να είμαστε έτοιμοι και σε θέση να αντιμετωπίσουμε όλο το φάσμα των παιδονευροχειρουργικών παθήσεων εγκαίρως. Επιπλέον, η επιλογή χειρουργείου γίνεται αποκλειστικά όταν έχουμε εξαντλήσει κάθε άλλη ασφαλή θεραπευτική επιλογή.

Η άριστη ποιότητα των υλικών αλλά και των χειρουργείων του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ επιτρέπει την αποτελεσματική χρήση του χειρουργικού μικροσκοπίου, ενδοσκοπίου, της νευροπλοήγησης αλλά και της νευροπαρακολούθησης. Όλα αυτά οδηγούν σε άριστο αποτέλεσμα σε συνδυασμό με την υποστήριξη από το άρτια εκπαιδευμένου νοσηλευτικού προσωπικού, των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας Παίδων και Νεογνών, καθώς και επίλεκτων ιατρών όλων των παιδιατρικών υποειδικοτήτων.

Παρόλο που όλες οι προηγούμενες παθήσεις έχουν αυξημένο βαθμό χειρουργικής δυσκολίας και είναι πιθανώς καταστροφικές αν δε διαγνωσθούν και αντιμετωπιστούν έγκαιρα και σωστά, η σωστή προσέγγιση και η αποτελεσματική θεραπεία, η οποία εξασφαλίζεται από τη μεγάλη εμπειρία μας, επιτρέπει στους μικρούς ασθενείς μας μια φυσιολογική ζωή.

Συμπερασματικά, όλα τα παραπάνω καθιστούν εφικτή την εφαρμογή όλων των σύγχρονων και εξελιγμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων με την πλήρη υποστήριξη των εξειδικευμένων επεμβάσεων, συγκεκριμένα με στοχευμένη και αποτελεσματική μετεγχειρητική και προεγχειρητική φροντίδα.

 

Δεν θα πρέπει να αμελείτε την υγεία σας λόγω της πανδημίας του
Covid-19 ή να αποφεύγεται να αναζητάτε υγειονομική περίθαλψη αν τη χρειάζεστε.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group σε όλα τα Νοσοκομεία του (ΥΓΕΙΑ, Metropolitan Hospital, ΜΗΤΕΡΑ, Metropolitan General, ΛΗΤΩ, Creta Interclinic) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των εργαζομένων και των ασθενών του.