Μεταστατικός καρκίνος του μαστού

Γράφει η
Μαντώ Νικολαίδη
Παθολόγος-ογκολόγος, Αναπλ. Διευθύντρια Ογκολογικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ

O μεταστατικός καρκίνος μαστού είναι ο καρκίνος που αρχικά είχε διαγνωσθεί στον μαστό αλλά πλέον έχει εξαπλωθεί και σε άλλα σημεία του σώματος.

Στις περιπτώσεις αυτές ο στόχος της θεραπείας είναι να προλάβει την περαιτέρω αύξηση και εξάπλωση της νόσου, έτσι ώστε η πάσχουσα να ζει με την ασθένεια αλλά με την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής.

Έτσι ενώ στον πρώιμο καρκίνο μαστού ο στόχος είναι η ίαση, στον μεταστατικό καρκίνο μαστού ο στόχος είναι να μετατραπεί σε μια χρόνια νόσο.

Δεν υπάρχει ΜΙΑ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ!! για τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού. Υπάρχουν πολλές και με διαφορετικό τρόπο δράσης θεραπείες, που επιλέγονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε καρκίνου μαστού.

Υπάρχουν τρία είδη φαρμακευτικής αγωγής που μπορούν να ελέγξουν τον μεταστατικό καρκίνο του μαστού: η χημειοθεραπεία, ο ορμονικός χειρισμός και η στοχευμένη θεραπεία. Ειδικότερα για τις γυναίκες με ορμονοεξαρτώμενο μεταστατικό καρκίνο μαστού, υπάρχουν σήμερα πολλές νέες επιλογές συνδυασμού ορμονοθεραπείας και στοχευμένων θεραπειών που καθυστερούν την χορήγηση της χημειοθεραπείας και αυξάνουν το ελεύθερο νόσου διάστημα

Παράλληλα υπάρχουν φάρμακα που ενισχύουν τα οστά, στην περίπτωση των οστικών μεταστάσεων, όπως τα διφωσφονικά και το denosumab, καθώς και φάρμακα που αντιμετωπίζουν τα συμπτώματα από τη νόσο.

Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως είναι η βιολογία του όγκου, οι θεραπείες για τον καρκίνο του μαστού που ήδη έχει λάβει η ασθενής καθώς και η φαρμακευτική αγωγή που μπορεί να λαμβάνει για άλλες παθήσεις, ενώ οι παρενέργειες εξαρτώνται από το είδος της φαρμακευτικής αγωγής και διαφέρουν ανάλογα με το φάρμακο αλλά και από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Οι πιο συνηθισμένες παρενέργειες είναι κόπωση, ναυτία, έμετοι, διάρροιες, μείωση των λευκών αιμοσφαιρίων, απώλεια μαλλιών.

Είναι σημαντική η συχνή επικοινωνία ασθενούς και θεράποντος ογκολόγου σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε η ασθενής να ενημερώσει τον γιατρό για όλα όσα την απασχολούν και να έχει αρκετό χρόνο μαζί του για να ενημερωθεί πλήρως για την κατάσταση της καθώς και να μπορεί να έχει ενεργό ρόλο στην λήψη των αποφάσεων  σε σχέση με την φροντίδα της.

Τέλος οι ασθενείς με μεταστατικό καρκίνο του μαστού αξίζει να ενημερώνονται και να παροτρύνονται για την συμμετοχή τους σε κλινικές μελέτες, διότι αυτή η συμμετοχή θα τους επιτρέψει να λάβουν ένα νέο φάρμακο ή ένα φάρμακο που δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα ακόμη.

Οι κλινικές μελέτες ερευνούν αν μια νέα θεραπεία είναι αποτελεσματική, καλά ανεκτή  και πιθανά καλύτερη από τις ήδη υπάρχουσες. Οι ασθενείς που συμμετέχουν σε κλινική μελέτη έχουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με την διαδικασία και διατηρούν το δικαίωμα να αποχωρήσουν όποτε θελήσουν.