Η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό

Η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο καθ’ ότι είναι ο παράγων εκείνος που υπολογίζει, ορίζει καθορίζει και προσδιορίζει την φυσική, ψυχολογική όπως και την πνευματική μας κατάσταση.
Η πρόληψη της υγεία αποτελεί τον βασικό παράγοντα βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου ατόμων και κατ’ επέκταση κοινωνιών με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της νοσηρότητας και πρόωρης θνησιμότητας.

Γράφει η
Ελευθερία Κρικέλη
Διευθύντρια Α΄ Παθολογικής Κλινικής του ΜΗΤΕΡΑ

Ο ίδιος ο Ιπποκράτης, ο Πατέρας της Ιατρικής, επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στην πρόληψη των ασθενειών και τόνιζε, « Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν».

Μέσω της πρόληψης λαμβάνονται μέτρα, ενέργειες, ή δραστηριότητες, ατομικές ή στο κοινωνικό σύνολο για την αποτροπή ή την παρεμπόδιση της εκδήλωσης της νόσου.

Επιβάλλεται αρμόζουσα παιδεία και ανάλογη συμπεριφορά για την αποφυγή ατυχημάτων, εγκληματικότητας και την πρόληψη επιδημιών. Σκοπός και στόχος της πρόληψης είναι η αποτροπή πρόωρων- αναίτιων θανάτων, η αναβάθμιση του επιπέδου υγείας, η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών που επιδρούν θετικά στην υγεία.

Η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο καθ’ ότι είναι ο παράγων εκείνος που υπολογίζει, ορίζει καθορίζει και προσδιορίζει την φυσική, ψυχολογική όπως και την πνευματική μας κατάσταση.
Η πρόληψη της υγεία αποτελεί τον βασικό παράγοντα βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου ατόμων και κατ’ επέκταση κοινωνιών με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της νοσηρότητας και πρόωρης θνησιμότητας.

Ο ίδιος ο Ιπποκράτης, ο Πατέρας της Ιατρικής, επικέντρωσε το ενδιαφέρον του στην πρόληψη των ασθενειών και τόνιζε, « Κάλλιον το προλαμβάνειν ή το θεραπεύειν».

Μέσω της πρόληψης λαμβάνονται μέτρα, ενέργειες, ή δραστηριότητες, ατομικές ή στο κοινωνικό σύνολο για την αποτροπή ή την παρεμπόδιση της εκδήλωσης της νόσου.

Επιβάλλεται αρμόζουσα παιδεία και ανάλογη συμπεριφορά για την αποφυγή ατυχημάτων, εγκληματικότητας και την πρόληψη επιδημιών. Σκοπός και στόχος της πρόληψης είναι η αποτροπή πρόωρων- αναίτιων θανάτων, η αναβάθμιση του επιπέδου υγείας, η διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών που επιδρούν θετικά στην υγεία.

Πρόληψη σημαίνει Παιδεία Υγείας, Προαγωγή υγείας.

7 Απριλίου 1946 θεσπίστηκε, «γεννήθηκε» ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ένα θεσμικό όργανο του Ο.Η.Ε. εξειδικευμένο σε θέματα υγείας και σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του, ως υγεία ορίζεται η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνον η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας αποτυπώνοντας πιστά την ρήση των αρχαίων προγόνων μας «Νούς υγιής εν σώματει υγιεί».

Παρά τις διάφορες εννοιολογικές ερμηνείες του ορισμού της υγείας που δίδονται ανάλογα με τις πολιτιστικές διαφορές, τις ιδέες και τις πεποιθήσεις, την εκπαίδευση και την παιδεία καθώς και τις θρησκευτικές αντιλήψεις που υπάρχουν σε κάθε κοινωνία, είναι γνωστό ότι όλοι εκτιθέμεθα στους ίδιους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μας, όπως γενετικοί, περιβαλλοντικοί, συνθήκες και συνήθειες ζωής, διατροφή όπως κάπνισμα, άσκηση, χρήση τοξικών ουσιών, συμπεριφορά.

Κατά την μυθολογία η Υγεία ήταν κόρη ή σύζυγος του Ασκληπιού και της Ηπιόνης. Αδελφές της ή κόρες της, ανάλογα με τις εκδοχές του Μύθου, ήταν η Πανάκεια, η Ιασώ ή Ακεσώ (Ασκληπιάδες) και η Αίγλη.

Ο Ορφικός ύμνος της Υγείας δείχνει την σημασία που απέδιδαν οι Αρχαίοι Έλληνες στην υγεία.
«Ιμερόεσσα, ερατή, πολυθάλμιε, παμβασίλεια, μακάρια  Υγεία, φερόλβια, μητέρα των πάντων. Γιατί εσύ διώχνεις από τους βροτούς  οι νόσοι και ένεκα εσού  κάθε δόμος, θάλλει πολυγηθής και οι τέχνες βρίθουν. Εσένα  ποθεί ο κόσμος, άνασσα, και μόνος σε στυγέει ο αιεί ψυχοφθόρος Άδης, αϊθαλής, ευκταιοτάτη, ανάπαυμα των θνητών. Χωρίς εσένα όλα είναι ανώφελα για τους ανθρώπους. Γιατί ούτε ο ολβιοδότης πλούτος θάλλει γλυκερός, ούτε γέρων πολύμοχθος γίνεται ο ανήρ, δίχως εσένα. γιατί στα πάντα κρατείς μόνη και στα πάντα ανάσσεις. Αλλά θεά, έλα στους μυστιπόλους ισχυρή βοηθός αεί απαλάσσοντας μας από τις χαλεπές νόσους και την κακόποτμον άνια.»

Ἱμερόεσσ’, ἐρατή, πολυθάλμιε, παμβασίλεια, κλῦθι, μάκαιρ’ Ὑγίεια, φερόλβιε, μῆτερ ἁπάντων` ἐκ σέο γὰρ νοῦσοι μὲν ἀποφθινύθουσι βροτοῖσι, πᾶς δὲ δόμος θάλλει πολυγηθὴς εἵνεκα σεῖο, καὶ τέχναι βρίθουσι`  ποθεῖ δέ σε κόσμος, ἄνασσα, μοῦνος δὲ στυγέει σ’ Ἀίδης ψυχοφθόρος αἰεί, ἀιθαλής, εὐκταιοτάτη, θνητῶν ἀνάπαυμα`  σοῦ γὰρ ἄτερ πάντ’ ἐστὶν ἀνωφελῆ ἀνθρώποισιν` οὔτε γὰρ ὀλβοδότης πλοῦτος γλυκερὸς θαλίηισιν, οὔτε γέρων πολύμοχθος ἄτερ σέο γίγνεται ἀνήρ`
πάντων γὰρ κρατέεις μούνη καὶ πᾶσιν ἀνάσσεις. ἀλλά, θεά, μόλε μυστιπόλοις ἐπιτάρροθος αἰεὶ ῥυομένη νούσων χαλεπῶν κακόποτμον ἀνίην.

7 Απριλίου 1946 θεσπίστηκε, «γεννήθηκε» ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, ένα θεσμικό όργανο του Ο.Η.Ε. εξειδικευμένο σε θέματα υγείας και σύμφωνα με τον ορισμό που διατυπώθηκε στο καταστατικό του, ως υγεία ορίζεται η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνον η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας αποτυπώνοντας πιστά την ρήση των αρχαίων προγόνων μας «Νούς υγιής εν σώματει υγιεί».

Παρά τις διάφορες εννοιολογικές ερμηνείες του ορισμού της υγείας που δίδονται ανάλογα με τις πολιτιστικές διαφορές, τις ιδέες και τις πεποιθήσεις, την εκπαίδευση και την παιδεία καθώς και τις θρησκευτικές αντιλήψεις που υπάρχουν σε κάθε κοινωνία, είναι γνωστό ότι όλοι εκτιθέμεθα στους ίδιους παράγοντες που επηρεάζουν την υγεία μας, όπως γενετικοί, περιβαλλοντικοί, συνθήκες και συνήθειες ζωής, διατροφή όπως κάπνισμα, άσκηση, χρήση τοξικών ουσιών, συμπεριφορά.

Κατά την μυθολογία η Υγεία ήταν κόρη ή σύζυγος του Ασκληπιού και της Ηπιόνης. Αδελφές της ή κόρες της, ανάλογα με τις εκδοχές του Μύθου, ήταν η Πανάκεια, η Ιασώ ή Ακεσώ (Ασκληπιάδες) και η Αίγλη.

Ο Ορφικός ύμνος της Υγείας δείχνει την σημασία που απέδιδαν οι Αρχαίοι Έλληνες στην υγεία.

«Ιμερόεσσα, ερατή, πολυθάλμιε, παμβασίλεια, μακάρια  Υγεία, φερόλβια, μητέρα των πάντων. Γιατί εσύ διώχνεις από τους βροτούς  οι νόσοι και ένεκα εσού  κάθε δόμος, θάλλει πολυγηθής και οι τέχνες βρίθουν. Εσένα  ποθεί ο κόσμος, άνασσα, και μόνος σε στυγέει ο αιεί ψυχοφθόρος Άδης, αϊθαλής, ευκταιοτάτη, ανάπαυμα των θνητών. Χωρίς εσένα όλα είναι ανώφελα για τους ανθρώπους. Γιατί ούτε ο ολβιοδότης πλούτος θάλλει γλυκερός, ούτε γέρων πολύμοχθος γίνεται ο ανήρ, δίχως εσένα. γιατί στα πάντα κρατείς μόνη και στα πάντα ανάσσεις. Αλλά θεά, έλα στους μυστιπόλους ισχυρή βοηθός αεί απαλάσσοντας μας από τις χαλεπές νόσους και την κακόποτμον άνια.»

Ἱμερόεσσ’, ἐρατή, πολυθάλμιε, παμβασίλεια, κλῦθι, μάκαιρ’ Ὑγίεια, φερόλβιε, μῆτερ ἁπάντων` ἐκ σέο γὰρ νοῦσοι μὲν ἀποφθινύθουσι βροτοῖσι, πᾶς δὲ δόμος θάλλει πολυγηθὴς εἵνεκα σεῖο, καὶ τέχναι βρίθουσι`  ποθεῖ δέ σε κόσμος, ἄνασσα, μοῦνος δὲ στυγέει σ’ Ἀίδης ψυχοφθόρος αἰεί, ἀιθαλής, εὐκταιοτάτη, θνητῶν ἀνάπαυμα`  σοῦ γὰρ ἄτερ πάντ’ ἐστὶν ἀνωφελῆ ἀνθρώποισιν` οὔτε γὰρ ὀλβοδότης πλοῦτος γλυκερὸς θαλίηισιν, οὔτε γέρων πολύμοχθος ἄτερ σέο γίγνεται ἀνήρ`
πάντων γὰρ κρατέεις μούνη καὶ πᾶσιν ἀνάσσεις. ἀλλά, θεά, μόλε μυστιπόλοις ἐπιτάρροθος αἰεὶ ῥυομένη νούσων χαλεπῶν κακόποτμον ἀνίην.