Γαστρική παράκαμψη μιας αναστόμωσης

Γράφει ο
Φώτης Καλφαρέντζος
Ομότιμος Καθ. Χειρουργικής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Η επέμβαση αυτή αναπτύχθηκε στην προσπάθεια να υπερνικηθούν οι τεχνικές δυσκολίες και οι περιεγχειρητικοί κίνδυνοι που συνοδεύουν τη γαστρική παράκαμψη κατά Roux-en-Y. Παρέχει τα πλεονεκτήματα μια απλής και αναπαραγώγιμης τεχνικής, με καλά αποτελέσματα και χαμηλή νοσηρότητα και θνητότητα.

Η γαστρική παράκαμψη μιας αναστόμωσης περιλαμβάνει μια γαστρονηστιδική αναστόμωση αγκύλης μεταξύ μιας μακράς επιμήκους κάθετης διατομής του στομάχου (περίπου 18 cm) και της νήστιδας, σε απόσταση από τον σύνδεσμο του Treitz, που καθορίζεται από το μέγεθος της παχυσαρκίας και την ηλικία του ασθενούς.

Συγκριτικά με τη Roux-en-Y γαστρική παράκαμψη διαπιστώνονται καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα όσον αφορά την απώλεια βάρους, που σχετίζονται κυρίως με την ύπαρξη δυσαπορρόφησης λίπους και συμπλόκων υδατανθράκων στον μηχανισμό της επέμβασης λόγω του μεγάλου μήκους της χολοπαγκρεατικής έλικας συγκριτικά με τη γαστρική παράκαμψη κατά Roux-en-Y. Το μεγάλο μήκος της χολοπαγκρεατικής έλικας οδηγεί σε αραίωση της χολοπαγκρεατικής έκκρισης από το εντερικό υγρό και την αυτοαπορρόφησή της σε ένα ποσοστό κατά την πορεία της στη χολοπαγκρεατική έλικα.

Ο μηχανισμός του Συνδρόμου Dumbing διατηρείται ενεργός, σε αντίθεση με τη γαστρική παράκαμψη κατά Rοux-en-Y, που μετά το πρώτο μετεγχειρητικό εξάμηνο αμβλύνεται σημαντικά. Επίσης, ενώ η υποχώρηση του μεταβολικού συνδρόμου και των συνοδών της παχυσαρκίας νόσων είναι πιο αποτελεσματική, η υποπρωτεϊναιμία είναι σπάνια λόγω του μεγάλου μήκους της διατροφικής και της κοινής έλικας συγκριτικά με τις χολοπαγκρεατικές εκτροπές.

Οι επικριτές της μεθόδου εκφράζουν έντονο σκεπτικισμό σχετικά με την επίπτωση αλκαλικής γαστρίτιδας από παλινδρόμηση χολής, αλλά και αυξημένη επίπτωση αναστομωτικού έλκους. Τα υπάρχοντα στοιχεία δείχνουν αντίθετα ότι η γάστροοισοφαγική παλινδρόμηση υποχωρεί πλήρως και η ανάπτυξη αναστομωτικού έλκους είναι ανάλογη με τη γαστρική παράκαμψη κατά Roux-en-Y.