Ρινοπλαστική: Αποκατάσταση Ρινικού Διαφράγματος –

Η επανορθωτική ρινοχειρουργική έχει γίνει πλέον συνήθης διαδικασία. Ενώ υπάρχουν πολλοί σε αριθμό χειρουργοί ρινός ΩΡΛ ή πλαστικοί, η εμπειρία τους είναι μικρή έτσι ώστε έχουμε ποσοστά αποτυχίας που φτάνουν το 20 – 30 %, ή ακόμη και περισσότερο στα πρωτοχειρουργημένα περιστατικά.

Γράφει η
Αργυρώ Κυπραίου
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος με εξειδίκευση στη ρινοπλαστική, Διευθύντρια Τμήματος Λειτουργικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός ΜΗΤΕΡΑ

Από την άλλη οι απαιτήσεις των ασθενών έχουν αυξηθεί ώστε ζητούν σχεδόν τέλεια αποτελέσματα είτε επειδή έχουν την πληροφόρηση από τα μέσα ενημέρωσης είτε γιατί οι χειρουργοί το υπόσχονται.

Η ρινοπλαστική είναι μία εξαιρετικά δύσκολη επέμβαση και έχει μοναδικά χαρακτηριστικά σε σχέση με όλες τις άλλες πλαστικές επεμβάσεις. Έχει συνδυασμό δέρματος, μαλακών ιστών χόνδρων, οστών και βλεννογόνου που όλα μαζί κάνουν ένα μίγμα ιστών με διαφορετικά χαρακτηριστικά επούλωσης.

Έτσι ο χειρουργός πρέπει να προβλέψει πώς αυτοί οι ιστοί θα επουλωθούν σε συνδυασμό μεταξύ τους. Η εμπειρία του χειρουργού έχει μεγάλη σημασία ώστε να γνωρίζει πως να ξεπερνάει τα εκάστοτε μοντέλα επούλωσης, να προβλέπει έτσι το αποτέλεσμα και να μειώνει το ρίσκο για επανορθωτική επέμβαση.

Στο Τμήμα Λειτουργικής & Επανορθωτικής Χειρουργικής Ρινός ΜΗΤΕΡΑ, διενεργούνται:

1. Εκτίμηση του εκάστοτε περιστατικού (λειτουργικά & αισθητικά)
Με κλινική εξέταση, ενδοσκόπηση, ερωτηματολόγια, φωτογράφηση

Η κλινική εξέταση είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη επανορθωτική επέμβαση. Η ακριβής καταγραφή των αισθητικών και λειτουργικών προβλημάτων θα βοηθήσει τον χειρουργό να αποφασίσει την καλύτερη στρατηγική επέμβασης.

Προηγείται πάντα η λεπτομερής εξέταση του ρινικού διαφράγματος των ρινικών κόγχων και των ρινικών βαλβίδων. Πολύ συχνά στις επανορθωτικές επεμβάσεις παρατηρούνται προβλήματα στις έξω ή και τις έσω ρινικές βαλβίδες. Η περιοχές αυτές δυστυχώς πολύ συχνά παραβλέπονται τόσο στη διάγνωση όσο και στη θεραπεία, με αποτέλεσμα να μη λύνονται τα προβλήματα των ασθενών.

Η καταγραφή του τύπου δέρματος και των προηγούμενων ουλών ή συμφύσεων έχει επίσης σημασία.

2. Οργάνωση της επόμενης επέμβασης
Ο χρόνος που οφείλει να παρέλθει πριν γίνει η διορθωτική επέμβαση οφείλει να καθοριστεί. Συνήθως απαιτείται 1 χρόνος ώστε να ωριμάσουν οι ιστοί. Εάν έχουμε καθίζηση ή ασυμμετρία ρινικών οστών αλλά και πτώση κορυφής μπορούμε να επέμβουμε νωρίτερα. Να σημειώσουμε ότι οι διεργασίες επούλωσης μιας ρινοπλαστικής διαρκούν πολλά χρόνια επομένως κάποιοι ασθενείς θα παρατηρήσουν ότι η μύτη τους έχει συρρικνωθεί και δεν είναι όπως στην αρχή μετά από αρκετά χρόνια.

Να σημειωθεί επίσης ότι η γήρανση των ιστών και η έλλειψη κολλαγόνου, συμβάλλουν στην κατάρρευση μιας ρινοπλαστικής παλαιού τύπου με κυρίως αφαιρετικό χαρακτήρα.

3. Ποιες είναι οι τεχνικές;
Συνήθως γίνεται ανοικτή προσπέλαση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα στο μέσο τμήμα της μύτης και το ακρορρίνιο. Ο σχεδιασμός γίνεται ατομικά σε κάθε περιστατικό και ο χειρουργός θα επιλέξει την ιδανική τεχνική ώστε να έχει πρόσβαση στο πρόβλημα και να έχει ικανοποιητικά αποτελέσματα.

4. Ποια μοσχεύματα;
Η διορθωτική αποκατάσταση ρινικού διαφράγματος και ρινοπλαστικής απαιτεί τη χρήση μοσχευμάτων για να αποκαταστήσει τις ανατομικές δομές.

Μοσχεύματα ρινικού διαφράγματος:
Λαμβάνονται εύκολα και είναι ιδανικά για αποκατάσταση. Δυστυχώς έχουν πολύ συχνά αφαιρεθεί από προηγούμενες επεμβάσεις.

Ωτικός χόνδρος:

Η επόμενη λύση για πηγή μοσχευμάτων λαμβάνεται από την κόγχη του ωτός με οπίσθια τομή, χωρίς να δημιουργεί το παραμικρό πρόβλημα ή παραμόρφωση στο σχήμα του. Χρησιμοποιείται περισσότερο για την αντικατάσταση των πτερυγίων της μύτης. Μας δίνει επίσης σύνθετα μοσχεύματα (χόνδρος μαζί με δέρμα) για περιστατικά που απαιτείται επιμήκυνση της μύτης και διόρθωση ανασηκωμένων ρουθουνιών.

Πλευρικός χόνδρος:
Πρόκειται για μια πλούσια πηγή μοσχευμάτων για ασθενείς που χρειάζονται πιο εκτεταμένη επανόρθωση. Επίσης, είναι απαραίτητος σε περιστατικά που δεν υπάρχουν ούτε ωτικά ούτε μοσχεύματα διαφράγματος.
Η λήψη του μοσχεύματος γίνεται με μια μικρή τομή κάτω από το στήθος και απαιτεί μεγαλύτερο χειρουργικό χρόνο, όμως μας δίνει τεράστιες δυνατότητες αποκατάστασης. Μπορεί να αντικαταστήσει πρακτικά τα πάντα. Έτσι μπορεί να αποκαταστήσουμε το ύψος της ράχης της μύτης, να αποκαταστήσουμε το ρινικό διάφραγμα που λείπει, να δώσουμε ύψος στην κορυφή ρινός, να ισιώσουμε μια λοξή μύτη, να αποκαταστήσουμε τη στήριξη και τη συμμετρία στα ρουθούνια, να σχηματίσουμε μοσχεύματα ρινικών βαλβίδων.

5. Λύση ειδικών προβλημάτων ρινοπλαστικής

 • Ανοιχτή οροφή (open roof)
 • Παραμόρφωση ανεστραμμένου “V”(Inverted V deformity)
 • Μύτη τύπου σέλλας (saddle nose)
 • Ασυμμετρία ράχης και κορυφής (Crooked, asymmetric nose)
 • Μύτη σαν ράμφος πτηνού (Pollybeak deformity)
 • Σύμπτωση ρουθουνιού (Alar collapse)
 • Ανασηκωμένο ρουθούνι (Alar retraction)
 • Εμφανή μοσχεύματα στη ράχη ή την κορυφή
 • Κοντή μύτη (Short nose)
 • Ουλές στυλίδος και πτερυγίων (Columelar – alar scars)
 • Σύμπτωση ρινικών βαλβίδων (Nasal valve collapse)

Όλα τα προβλήματα βρίσκουν τη λύση τους εφόσον αντιμετωπιστούν οργανωμένα και από εξειδικευμένο και έμπειρο χειρουργό.

Η μέθοδος της αποκατάστασης ρινός με πλευρικά μοσχεύματα εφαρμόζεται ολοκληρωμένα και αποκλειστικά στο κέντρο μας με υψηλού επιπέδου και μόνιμα αποτελέσματα.

Μάρτιος 2017