Αναγεννητική ιατρική & Βιολογικές θεραπείες: Σύγχρονη αντιμετώπιση των αθλητικών κακώσεων

Γράφει ο
Γεώργιος Αθ. Σκάρπας
Ορθοπαιδικός
Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων και Αναγεννητικής Ιατρικής ΜΗΤΕΡΑ

Η αναγεννητική ιατρική στις περιπτώσεις των αθλητικών κακώσεων αποτελεί πλέον τον «χρυσό κανόνα» για την ταχεία αποκατάσταση και επανένταξη των αθλητών, επαγγελματιών ή μη, στις δραστηριότητές τους και κυρίως στις προηγούμενες επιδόσεις τους.

Η κυτταρική θεραπεία και η μηχανική ιστών είναι οι κύριες μέθοδοι της αναγεννητικής ιατρικής με χρήση αυτόλογων κυττάρων και παραγόντων για την αναδόμηση και τη θεραπεία της εκφύλισης του μυοσκελετικού συστήματος, των σχετιζόμενων λειτουργιών του και τη φυσική αντιμετώπιση του πόνου. Βασική ιδέα αποτελεί η προσαρμογή της στις ανάγκες του κάθε ασθενούς και η αποκατάσταση σχετιζόμενων ή συμπαρομαρτούντων προβλημάτων που συμβάλλουν στην εκάστοτε παθολογία.

Πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα

Τα πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα αποτελούν έναν ενδογενή μηχανισμό αναγέννησης και επιδιόρθωσης και μπορούν να «αυτοανανεωθούν», να διαφοροποιηθούν σε άλλα είδη κυττάρων, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη διατήρηση της κυτταρικής ομοιόστασης και στην αντικατάσταση νεκρών κυττάρων σε περίπτωση τραυματισμού/ασθένειας.

Ως επιστημονική ομάδα έχουμε δημιουργήσει και προκρίνει, μετά από πολυετή έρευνα, συγκεκριμένα πρωτόκολλα που αφορούν τη δημιουργία αυτόλογων βλαστοκυττάρων μετά από λήψη λιπώδους ιστού ή κυττάρων μυελού των οστών. Η κάθε περίπτωση εξατομικεύεται και αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που συνάδει με τις ανάγκες και τη βαρύτητά της. Τα πάντα γίνονται με πλήρως αυτόλογο τρόπο και ακολουθούνται οι διεθνείς κανόνες ασφάλειας

και έρευνας για τις κυτταρικές θεραπείες. Προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα με τη χαμηλότερη διαφοροποίηση της φυσιολογικής ανατομίας της πάσχουσας περιοχής, επιλέγονται τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS) όπως η αρθροσκόπηση, που αποτελεί μέθοδο εκλογής για τον καθαρισμό των ανατομικών δομών των αρθρώσεων, την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της άρθρωσης και την ελαχιστοποίηση της εξέλιξης της αρθρίτιδας. Ο συνδυασμός αυτός έχει αποφέρει επαναστατικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των παθήσεων του μυοσκελετικού και ιδιαίτερα των αθλητικών κακώσεων. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της μεθόδου διαδραματίζουν τα εξειδικευμένα πρωτόκολλα αποκατάστασης που εφαρμόζονται μετεγχειρητικά.

Platelet Rich Plasma: αυτόλογη θεραπεία

Επιπλέον η χρήση Platelet Rich Plasma (PRP) δηλαδή το πλάσμα του αίματος που λαμβάνεται μετά από απλή αιμοληψία και ειδική επεξεργασία με ενεργοποίηση των αυξητικών κι επουλωτικών παραγόντων, μια διαδικασία εντελώς αυτόλογη και επαναλήψιμη, της οποίας τα αποτελέσματα είναι εμφανή άμεσα από τα πρώτα δύο 24ωρα μετά την έγχυση– εμφανίζει σημαντικό ενδιαφέρον ως προς την επουλωτική και υποστηρικτική της δράση στις περιοχές που έχουν υποστεί κάκωση.

Συνδυαστικά με ενισχυτικές ενέσιμες θεραπείες με κολλαγόνο, υαλουρονικό και χονδροϊτίνη – γλυκοζαμίνη, βελτιώνουν το μικροπεριβάλλον της περιοχής τραυματισμού και προσφέρουν βέλτιστη τοπική αναγέννηση.

Η μηχανική υποστήριξη που παρέχεται από το κολλαγόνο αντιπροσωπεύει ένα φυσικό ικρίωμα στήριξης (Bio-scaffold) πάνω στο οποίο μπορεί κανείς να «χτίσει» οποιαδήποτε θεραπεία. Το θεραπευτικό εύρος των τεχνικών αυτών είναι ανεξάντλητο, γι’ αυτό και μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, όπως η Mayo Clinic, επενδύουν σε αυτές τις θεραπείες και τις εντάσσουν στο θεραπευτικό τους πακέτο, υπολογίζοντας ότι η αναγεννητική ιατρική θα αποτελεί το 10% όλων των θεραπειών ανεξαρτήτως ειδικότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία!

Στην Ορθοπαιδική Κλινική Αθλητικών Κακώσεων και Αναγεννητικής Ιατρικής του ΜΗΤΕΡΑ εφαρμόζονται τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα βιολογικών θεραπειών και αποκατάστασης στις αθλητικές κακώσεις και στα χρόνια προβλήματα των αρθρώσεων σε συνδυασμό με όλες τις «state of the art» αρθροσκοπικές και χειρουργικές τεχνικές.

 

Δεν θα πρέπει να αμελείτε την υγεία σας λόγω της πανδημίας του
Covid-19 ή να αποφεύγετε να αναζητάτε υγειονομική περίθαλψη αν τη χρειάζεστε.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group σε όλα τα Νοσοκομεία του (ΥΓΕΙΑ, Metropolitan Hospital, ΜΗΤΕΡΑ, Metropolitan General, ΛΗΤΩ, Creta Interclinic) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των εργαζομένων και των ασθενών του.