Αναγεννητική ιατρική, Βιολογικές θεραπείες και Ψηφιακά Ρομποτικά Συστήματα: Σύγχρονη αντιμετώπιση των ορθοπαιδικών παθήσεων

Γράφει ο
Γεώργιος Αθ. Σκάρπας
Ορθοπαιδικός
Διευθυντής Ορθοπαιδικής Κλινικής Αθλητικών Κακώσεων και Αναγεννητικής Ιατρικής ΜΗΤΕΡΑ

Η αναγεννητική ιατρική στις περιπτώσεις των αθλητικών κακώσεων αποτελεί πλέον τον «χρυσό κανόνα» για την ταχεία αποκατάσταση και επανένταξη των αθλητών, επαγγελματιών ή μη, στις δραστηριότητές τους και κυρίως στις προηγούμενες επιδόσεις τους.

Η κυτταρική θεραπεία και η μηχανική ιστών είναι οι κύριες μέθοδοι της αναγεννητικής ιατρικής με χρήση αυτόλογων κυττάρων και παραγόντων για την αναδόμηση και τη θεραπεία της εκφύλισης του μυοσκελετικού συστήματος, των σχετιζόμενων λειτουργιών του και τη φυσική αντιμετώπιση του πόνου. Βασική ιδέα αποτελεί η προσαρμογή της στις ανάγκες του κάθε ασθενούς και η αποκατάσταση σχετιζόμενων ή συμπαρομαρτούντων προβλημάτων που συμβάλλουν στην εκάστοτε παθολογία.

Πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα

Τα πολυδύναμα βλαστικά κύτταρα αποτελούν έναν ενδογενή μηχανισμό αναγέννησης και επιδιόρθωσης και μπορούν να «αυτοανανεωθούν», να διαφοροποιηθούν σε άλλα είδη κυττάρων, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη διατήρηση της κυτταρικής ομοιόστασης και στην αντικατάσταση νεκρών κυττάρων σε περίπτωση τραυματισμού/ασθένειας.

Ως επιστημονική ομάδα έχουμε δημιουργήσει και προκρίνει, μετά από πολυετή έρευνα, συγκεκριμένα πρωτόκολλα που αφορούν τη δημιουργία αυτόλογων βλαστοκυττάρων μετά από λήψη λιπώδους ιστού ή κυττάρων μυελού των οστών. Η κάθε περίπτωση εξατομικεύεται και αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που συνάδει με τις ανάγκες και τη βαρύτητά της. Τα πάντα γίνονται με πλήρως αυτόλογο τρόπο και ακολουθούνται οι διεθνείς κανόνες ασφάλειας και έρευνας για τις κυτταρικές θεραπείες. Προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα με τη χαμηλότερη διαφοροποίηση της φυσιολογικής ανατομίας της πάσχουσας περιοχής, επιλέγονται τεχνικές ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS), όπως η αρθροσκόπηση, που αποτελεί μέθοδο εκλογής για τον καθαρισμό των ανατομικών δομών των αρθρώσεων, την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της άρθρωσης και την ελαχιστοποίηση της εξέλιξης της αρθρίτιδας. Ο συνδυασμός αυτός έχει αποφέρει επαναστατικά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των παθήσεων του μυοσκελετικού και ιδιαίτερα των αθλητικών κακώσεων. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της μεθόδου διαδραματίζουν τα εξειδικευμένα πρωτόκολλα αποκατάστασης που εφαρμόζονται μετεγχειρητικά.

Αυτόλογη θεραπεία: Platelet Rich Plasma

Επιπλέον η χρήση Platelet Rich Plasma (PRP) δηλαδή το πλάσμα του αίματος που λαμβάνεται μετά από απλή αιμοληψία και ειδική επεξεργασία με ενεργοποίηση των αυξητικών κι επουλωτικών παραγόντων, μια διαδικασία εντελώς αυτόλογη και επαναλήψιμη, της οποίας τα αποτελέσματα είναι εμφανή άμεσα από τα πρώτα δύο 24ωρα μετά την έγχυση– εμφανίζει σημαντικό ενδιαφέρον ως προς την επουλωτική και υποστηρικτική της δράση στις περιοχές που έχουν υποστεί κάκωση.

Συνδυαστικά με ενισχυτικές ενέσιμες θεραπείες με κολλαγόνο, υαλουρονικό και χονδροϊτίνη – γλυκοζαμίνη, βελτιώνουν το μικροπεριβάλλον της περιοχής τραυματισμού και προσφέρουν βέλτιστη τοπική αναγέννηση.

Η μηχανική υποστήριξη που παρέχεται από το κολλαγόνο αντιπροσωπεύει ένα φυσικό ικρίωμα στήριξης (Bio-scaffold) πάνω στο οποίο μπορεί κανείς να «χτίσει» οποιαδήποτε θεραπεία. Το θεραπευτικό εύρος των τεχνικών αυτών είναι ανεξάντλητο, γι’ αυτό και μεγάλα κέντρα του εξωτερικού, όπως η Mayo Clinic, επενδύουν σε αυτές τις θεραπείες και τις εντάσσουν στο θεραπευτικό τους πακέτο, υπολογίζοντας ότι η αναγεννητική ιατρική θα αποτελεί το 10% όλων των θεραπειών ανεξαρτήτως ειδικότητας μέσα στην επόμενη δεκαετία!

Ψηφιακά Ρομποτικά Συστήματα

Έχει αποδειχθεί ότι η χρήση της ρομποτικής στην ολική αρθροπλαστική γόνατος, ισχίου και ώμου συνεπάγεται ακριβέστερη ευθυγράμμιση του μέλους και της προσθετικής άρθρωσης και βοηθά στην εξισορρόπηση των συνδέσμων.

Η χρήση της ρομποτικής με ειδικό λογισμικό για την αξιολόγηση της κινηματικής των αρθρώσεων αναπτύσσεται βάσει των μετρήσεων  που λαμβάνονται διεγχειρητικά, για να βοηθήσει την εξισορρόπηση μαλακών μορίων για τη σταθερότητα της άρθρωσης και πραγματοποιείται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης.

Ειδικότερα, εξετάζει τις συνήθεις κινηματικές αναλύσεις που εκτελούνται πριν και μετά από επεμβάσεις αρθροπλαστικής για την αξιολόγηση παραμέτρων όπως η πρόσθιο-οπίσθια, η στροφική σταθερότητα, η πλαγιο-πλάγια και οι πιθανές αποκλίσεις (varus/valgus), και επιτρέπει στο χειρουργό να εξασφαλίσει και να ερευνήσει περαιτέρω στοιχεία.

Το ειδικό λογισμικό ποσοτικοποιεί τις κινηματικές παραμέτρους και απεικονίζει τη θέση κατά την εκτέλεσή τους και, ως εκ τούτου, βοηθά τον χειρουργό να αναπαράγει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις ίδιες κινηματικές αναλύσεις πριν και μετά την αποκατάσταση για επεμβάσεις όπως: ολική αρθροπλαστική γόνατος, ώμου και ισχίου, μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος, αναθεώρηση αρθροπλαστικής γόνατος και ισχίου.

H χειρουργική αλληλουχία έχει μελετηθεί ώστε να επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η μέγιστη ακρίβεια και η εύκολη αποκατάσταση τυχόν προβλημάτων. Η ελάχιστη επεμβατικότητα, δίνει στον χειρουργό ένα καλό σημείο αναφοράς για να εκτελέσει τις οστεοτομίες και επαρκή χώρο για να χειρουργήσει σε άλλα μέρη της άρθρωσης. Επιτρέπει μια πολύ πιο ακριβή μέτρηση της αρθρικής σχισμής και πολύ πιο εύκολη διόρθωση, εάν χρειαστεί, που βοηθά τον χειρουργό να επιλέξει το σωστό μέγεθος του ενθέματος στην άρθρωση. Σε οποιοδήποτε στάδιο, ο χειρουργός μπορεί να επαληθεύσει την ευθυγράμμιση με μετρήσεις που λαμβάνονται διεγχειρητικά με τα κατάλληλα όργανα.

Συνολικά επιτυγχάνεται σημαντική βελτίωση σε όλες τις λειτουργικές αξιολογήσεις της χειρουργημένης άρθρωσης. Ο άξονας, η επιλογή του εμφυτεύματος και η τοποθέτηση είναι όλα τέλεια. Η συνολική ευθυγράμμιση είναι εξαιρετική. Ο μετεγχειρητικός αιματοκρίτης παραμένει σε φυσιολογικά επίπεδα, οπότε δεν απαιτείται μετάγγιση αίματος και δεν παρατηρούνται σημαντικές επιπλοκές μετά τη χειρουργική επέμβαση, λόγω της αποτελεσματικής χρήσης του συστήματος και των διαδικασιών εξοικονόμησης χρόνου. Τα όργανα είναι συμβατά με τις τεχνικές MIS, η μέθοδος είναι ταχύτερη από τη συμβατική και η αποκατάσταση επιτυγχάνεται ευκολότερα. Η μέθοδος αυτή προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα και, καθώς διενεργείται μακροχρόνια παρακολούθηση και χειρουργείται όλο και μεγαλύτερος αριθμός ασθενών, αποδεικνύεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Στην Ορθοπαιδική Κλινική Αθλητικών Κακώσεων και Αναγεννητικής Ιατρικής του ΜΗΤΕΡΑ εφαρμόζονται τα πιο σύγχρονα πρωτόκολλα βιολογικών θεραπειών και αποκατάστασης στις αθλητικές κακώσεις, καθώς και στα χρόνια προβλήματα των αρθρώσεων σε συνδυασμό με όλες τις «state of the art» αρθροσκοπικές και χειρουργικές ρομποτικές  τεχνικές.

 

 

Δεν θα πρέπει να αμελείτε την υγεία σας λόγω της πανδημίας του
Covid-19 ή να αποφεύγετε να αναζητάτε υγειονομική περίθαλψη αν τη χρειάζεστε.

Ο Όμιλος Hellenic Healthcare Group σε όλα τα Νοσοκομεία του (ΥΓΕΙΑ, Metropolitan Hospital, ΜΗΤΕΡΑ, Metropolitan General, ΛΗΤΩ, Creta Interclinic) λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης για την προστασία των εργαζομένων και των ασθενών του.