Νοσηλευτής: η φροντίδα του κινητήριος δύναμη

Η  Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών-τριων εορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965 στις 12 Μαΐου, με πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Νοσηλευτικής (International Council of Nurses) και αποτελεί πράξη ηθικής ανταμοιβής στο έργο και την προσφορά των νοσηλευτών σε όλο τον κόσμο.

Στη θεωρία της Nightingale, ο νοσηλευτικός ρόλος αφορά στη διευκόλυνση της διεργασίας της ανάρρωσης του αρρώστου με δημιουργία κατάλληλων περιβαλλοντικών συνθηκών όπως είναι ο καθαρός αέρας, το φως, το καθαρό νερό, η κατάλληλη θερμοκρασία, η καθαριότητα, η ησυχία και η διατροφή. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι η αρρώστια μπορεί να προληφθεί ή η θεραπεία της να επιταχυνθεί και η υγεία να διατηρηθεί με τη δημιουργία κατάλληλου υγιεινού περιβάλλοντος.

Γενικός σκοπός της νοσηλευτικής θεωρείται η εκπαίδευση του ασθενούς και της οικογένειάς του για ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. Ο νοσηλευτής με ιδιαίτερη ευαισθησία και με ειλικρινές ενδιαφέρον επιδιώκει να εξασφαλίσει ποιότητα στην παροχή φροντίδας παρά τις συνθήκες που επιβάλλει το νόσημα και η θεραπεία του. Τηρεί θετική στάση, αναπτύσσει σχέσεις συνεργασίας με την υπόλοιπη επιστημονική ομάδα, παρατηρεί, αξιολογεί και καταγράφει τα προβλήματα και τις ανάγκες του ασθενούς.

Η Ελληνική νοσηλευτική έχει αναπτυχθεί ως επιστήμη και πράξη με τις επιδράσεις του φιλοσοφικού και ιατρικού αρχαίου Ελληνικού πνεύματος, της Χριστιανικής διδασκαλίας και του Βυζαντινού πολιτισμού, καθώς και με την επιρροή της διεθνούς νοσηλευτικής πορείας.

Η θεώρηση του ανθρώπου ως όλου γεννήθηκε αρχικά στην Ιπποκράτειο ιατρική σκέψη και έγινε αποδεκτή από τον Πλάτωνα, που διατύπωσε ότι:
«Καθώς δεν πρέπει να επιχειρεί κανείς να θεραπεύει τα μάτια χωρίς να θεραπεύει την κεφαλή, ούτε την κεφαλή ανεξάρτητα από το σώμα, έτσι και το σώμα δεν πρέπει να θεραπεύεται ανεξάρτητα από την ψυχή… αν το όλο δεν είναι καλά, αδύνατον να είναι καλά το μέρος. Όλα από την ψυχή πηγάζουν και τα κακά και τα αγαθά για το σώμα και όλο τον άνθρωπο».

Το θέμα της φροντίδας είναι πολύ περισσότερο από το να φροντίζεις, είναι “Να νοιάζεσαι”. Η φροντίδα, η προσφορά, το ανθρώπινο άγγιγμα, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της δράσης ενός νοσηλευτή, τα οποία τον καθιστούν αναντικατάστατο. Η θέση του νοσηλευτή είναι δίπλα στον άρρωστο για να αφουγκράζεται τις ανάγκες του.

Η νοσηλευτική είναι αναμφίβολα επιστήμη ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς που στη διάρκεια της ζωής μας όλοι θα αναζητήσουμε τη φροντίδα και το χαμόγελο του/της νοσηλευτή/τριας και θα αποτελεί πάντα την κινητήριο δύναμη στην προσπάθεια βελτίωσης του σημαντικότερου αγαθού, της Υγείας.
Μάιος, 2017