Ζέβρες και Μονόκεροι στην Κυτταρολογία Ενδιαφέροντα Περιστατικά

Σάββατο 11 Mαρτίου  2017 ώρα προσέλευσης 9.15
Συνεδριακό Κέντρο «Ν.ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση: Κυτταρολογικό Εργαστήριο YΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 68 67 229