ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ & ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΡΗΜΝΟΥΣ

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Οργάνωση: Όλγα Σ. Καξίρα, Πλαστική & Κρανιοπροσωπική Χειρουργός, Επιστημονική Συνεργάτις ΜΗΤΕΡΑ

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΜΗΤΕΡΑ