ΒΑΣΙΚΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ & ΑΚΑΝΘΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑΤΑ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΚΡΗΜΝΟΥΣ

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Οργάνωση: Όλγα Σ. Καξίρα, Πλαστική & Κρανιοπροσωπική Χειρουργός, Επιστημονική Συνεργάτις ΜΗΤΕΡΑ

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΜΗΤΕΡΑ

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Το ΜΗΤΕΡΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρό Παθολόγο που θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στον Παθολογικό Τομέα της Γενικής Κλινικής (για Εφημερίες).
Μάθετε περισσότερα..