Το παρόν και το μέλλον στην πρόληψη του καρκίνου τραχήλου της μήτρας στην Ελλάδα

Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017
Ώρα προσέλευσης 11:45
Ελεύθερη Συμμετοχή

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 6867 229