“Θυρεοειδοπάθειες: Από τη διάγνωση στη θεραπεία”

Οργάνωση: Ενδοκρινολογικό – Διαβητολογικό Τμήμα ΜΗΤΕΡΑ

Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Συνεδριακό Κέντρο «Ν.ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 68 67 229

Θα δοθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης