Θρομβωτικές Μικροαγγειοπάθειες στην κύηση

Oργάνωση: Αιματολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016, Ώρα 11:00

Συνεδριακό Kέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ» ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή