Συνέδριο Δωρεάς Οργάνων και Mεταμοσχεύσεων

6-7 Δεκεμβρίου 2018, Ώρα έναρξης 09.00
Μουσείο Ακρόπολης

Οργάνωση Α΄Παθολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Θα χορηγηθούν 10 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CME – CPD)