Σύγχρονες Εφαρμογές της Μαγνητικής Τομογραφίας

Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017
Ώρα Έναρξης 08.45
Ελεύθερη Συμμετοχή

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 6867 229