Σύγχρονες Εφαρμογές της Αξονικής Τομογραφίας

Διοργάνωση: Tμήμα Αξονικού Μαγνητικού Τομογράφου ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ

Σάββατο 25 Απριλίου 2015
Συνεδριακό Κέντρο Ν.ΛΟΥΡΟΣ – Μητέρα

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..