Σύγχρονες Εφαρμογές της Αξονικής Τομογραφίας

Διοργάνωση: Tμήμα Αξονικού Μαγνητικού Τομογράφου ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ

Σάββατο 25 Απριλίου 2015
Συνεδριακό Κέντρο Ν.ΛΟΥΡΟΣ – Μητέρα