“Σύγχρονες Εφαρμογές της Αξονικής Τομογραφίας II”

Οργάνωση: Απεικονιστικά Τμήματα ΥΓΕΙΑ – ΜΗΤΕΡΑ

Σάββατο 30 Ιανουαρίου 2016

Συνεδριακό Κέντρο «Ν.ΛΟΥΡΟΣ», ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 68 67 229