Προγεννητική Διάγνωση στο Α’ Τρίμηνο. Νέα Δεδομένα.

Οργάνωση: Μονάδα Ιατρικής Εμβρύου ΜΗΤΕΡΑ

Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2016

Συνεδριακό Kέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ» ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή

Θα δοθούν μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..