Παχυσαρκία: Νόσος και Απειλή. Νεώτερες Εξελίξεις

Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Μαρτίου 2018
Ώρα προσέλευσης 08:30

Ελεύθερη Συμμετοχή

Αίγλη Ζαππείου

Οργάνωση:
Ά Παθολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
Συνδιοργάνωση:
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής
Πληροφορίες: 210 686 7021 & 210 960 9400

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..