Παχυσαρκία: Νόσος και Απειλή. Νεώτερες Εξελίξεις

Παρασκευή 9 και Σάββατο 10 Μαρτίου 2018
Ώρα προσέλευσης 08:30

Ελεύθερη Συμμετοχή

Αίγλη Ζαππείου

Οργάνωση:
Ά Παθολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ
Συνδιοργάνωση:
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής
Πληροφορίες: 210 686 7021 & 210 960 9400