Ουρολοιμώξεις στη Γυναίκα “Από τη βρεφική στην τρίτη ηλικία”

Σάββατο 12 Νοεμβρίου 2022
Ώρα: 08.30

 

Συνεδριακό Κέντρο Ν.ΛΟΥΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή