Ψυχικές Διεργασίες, Πρόληψη της Ψυχοπαθολογίας και Πρώιμες Παρεμβάσεις στην Εγκυμοσύνη, Περιγεννητική και Βρεφική περίοδο

27-28  Μαϊου 2022

Ώρα έναρξης 16:00

Πληροφορίες: 2106867229