Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικής

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017
Ώρα προσέλευσης: 09:00

Ελεύθερη Συμμετοχή 

Πληροφορίες: 210 686 7229, 210 686 9110

ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ
Αίθουσα Ολυμπία

Πληροφορίες: 210 6867 229