Μετεκπαιδευτική Ημερίδα Παιδιατρικής

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018
Αίγλη Ζαππείου, Αίθουσα Ολυμπία

Ώρα προσέλευσης: 09:15

Ελεύθερη Συμμετοχή 
Πληροφορίες: 210 686 7229, 210 686 9110