ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

22 Νοεμβρίου 2014, 09.00

Συνεδριακό Κέντρο “Ν.ΛΟΥΡΟΣ”,

Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή