ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015, ώρα έναρξης 09:00 π.μ.

Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», Παίδων ΜΗΤΕΡA

Πληροφορίες: 210 686 7229, 210 686 9110

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Το ΜΗΤΕΡΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρό Παθολόγο που θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στον Παθολογικό Τομέα της Γενικής Κλινικής (για Εφημερίες).
Μάθετε περισσότερα..