ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015, ώρα έναρξης 09:00 π.μ.

Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», Παίδων ΜΗΤΕΡA

Πληροφορίες: 210 686 7229, 210 686 9110

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..