ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2015, ώρα έναρξης 09:00 π.μ.

Συνεδριακό Κέντρο «Ν. ΛΟΥΡΟΣ», Παίδων ΜΗΤΕΡA

Πληροφορίες: 210 686 7229, 210 686 9110