Ημερίδα: Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια

Σάββατο 15/12/2018
Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος”. ΜΗΤΕΡΑ

Διάρκεια Ημερίδας
09:30 – 14:30

Ελεύθερη Είσοδος
για επαγγελματίες υγείας και κοινό

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..