Ημερίδα: Σακχαρώδης διαβήτης και οικογένεια

Σάββατο 15/12/2018
Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος”. ΜΗΤΕΡΑ

Διάρκεια Ημερίδας
09:30 – 14:30

Ελεύθερη Είσοδος
για επαγγελματίες υγείας και κοινό