Ημερίδα Παιδοουρολογίας – Νεότερα δεδομένα και κατευθυντήριες οδηγίες

Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2022
Ώρα: 09:00

 

Συνεδριακό Κέντρο Ν.ΛΟΥΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑ

Παρακολουθήστε την Ημερίδα εδώ

Ελεύθερη Συμμετοχή