Ημερίδα: Ουρολοιμώξεις στη Γυναίκα “Από τη βρεφική στην τρίτη ηλικία”

Σάββατο 14 Μαρτίου 2020
Ώρα: 08.30

Συνεδριακό Κέντρο Ν.ΛΟΥΡΟΣ ΜΗΤΕΡΑ
Ελεύθερη Συμμετοχή

 

Οργάνωση
Ουρογυναικολογικό Τμήμα ΜΗΤΕΡΑ