Ημερίδα: Η Σύγχρονη Απεικόνιση στις Καρδιαγγειακές Παθήσεις

Ώρα προσέλευσης
08.45

Οργάνωση
Τμήμα Αξονικής – Μαγνητικής Τομογραφίας ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή

Πληροφορίες
210686 7229