Ημερίδα: Η στόχευση & η καινοτομία στην Ογκολογία του σήμερα

Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023, Ώρα: 09.00

Ελεύθερη συμμετοχή

Συνεδριακό Κέντρο ” Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση 

Ογκολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

Επιστημονική Εκπαιδευτική Ογκολογική Εταιρεία “Σκεπτόμενοι διαφορετικά ενεργώντας Ογκολογικά”