Ημερίδα: Γυναικολογικό υπερηχογράφημα και πρακτικές οδηγίες

Η ημερίδα με θέμα Γυναικολογικό Υπερηχογράφημα και πρακτικές οδηγίες διοργανώθηκε από το Τμήμα Γυναικολογικών Υπερήχων του ΜΗΤΕΡΑ το Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2018. Η διοργάνωση τελούσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής εταιρείας Υπερήχων στη Μαιευτική και Γυναικολογία. Οι ομιλητές ήταν όλοι ιατροί και νοσηλευτές από το τμήμα υπερήχων αλλά και από άλλα τμήματα του νοσοκομείου ΜΗΤΕΡΑ. Ο σκοπός της ημερίδας ήταν να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας για το γυναικολογικό υπερηχογράφημα και να τους δώσουμε πρακτικές συμβουλές για την καθημερινή χρήση του.

Στην ημερίδα αναδείχθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κάθε γυναικολόγος στην καθημερινή του πράξη και πως μπορούν αυτά να αντιμετωπιστούν από τους ίδιους ή σε συνεργασία με το τμήμα.

 

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ κατέχοντας ηγετική θέση στον τομέα των ιδιωτικών νοσοκομειακών μονάδων προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΥΣ για απασχόληση στα Κεντρικά Εργαστήρια.
Μάθετε περισσότερα..