Ημερίδα: Γυναικολογικό υπερηχογράφημα και πρακτικές οδηγίες

29/09/2018
Συνεδριακό Κέντρο, “Ν. ΛΟΥΡΟΣ” ΜΗΤΕΡΑ

Οργάνωση: Τμήμα Γυναικολογικών Υπερήχων ΜΗΤΕΡΑ

Δείτε το πρόγραμμα