Ημερίδα: Επιπλοκές στην Παιδοχειρουργική

Συνεδριακό Κέντρο Ν.ΛΟΥΡΟΣ, ΜΗΤΕΡΑ
Είσοδος Ελεύθερη

Σάββατο 19 Μαϊου 2018
Έναρξη 09.00

Οργάνωση: Παιδοχειρουργικό Τμήμα Παίδων ΜΗΤΕΡΑ