Ημερίδα Εντατικής Θεραπείας Παιδιών Οξέα και χρόνια νευρολογικά προβλήματα στα παιδιά

18 Μαρτίου 2017, ώρα προσέλευσης 08.30
Συνεδριακό Κέντρο Ν. ΛΟΥΡΟΣ

Οργάνωση: Πολυδύναμη ΜΕΘ Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 68 67 229