ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ: «Aς ξεκλειδώσουμε τα καλά κύτταρα…»

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2015, 08:30

Συνεδριακό Κέντρο “Ν.ΛΟΥΡΟΣ”,

Νοσοκομείο Παίδων ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή