Η Ζωή με Διαβήτη… Ανταλλάσσουμε απόψεις και εμπειρίες

Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018
Ώρα προσέλευσης 11:00

Ελεύθερη Συμμετοχή

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 686 7229