Γυναίκες και Σακχαρώδης Διαβήτης

19 Νοεμβρίου 2017
Ώρα προσέλευσης 09:45
Ώρα Έναρξης 10:00

Ελεύθερη Συμμετοχή


Συνεδριακό Κέντρο “Ν. Λούρος” ΜΗΤΕΡΑ

Πληροφορίες: 210 686 7229