Επιστημονική Ημερίδα 35 Χρόνια Προσφοράς ΜΕΝΝ ΜΗΤΕΡΑ 1979 – 2014

Σάββατο 24 Μαΐου 2014
Ώρα: 09:00

Συνεδριακό Κέντρο “Ν. ΛΟΥΡΟΣ”, ΜΗΤΕΡΑ