ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Οργάνωση: Α’ Παθολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

“Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014, ώρα 12: 00

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, ώρα 9:30

Συνεδριακό Κέντρο “Ν.ΛΟΥΡΟΣ”,

Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή

ΜΗΤΕΡΑ: Αγγελία

Το ΜΗΤΕΡΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει Ιατρό Παθολόγο που θα προσφέρει Ιατρικές Υπηρεσίες στον Παθολογικό Τομέα της Γενικής Κλινικής (για Εφημερίες).
Μάθετε περισσότερα..