ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Οργάνωση: Α’ Παθολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

“Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014, ώρα 12: 00

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, ώρα 9:30

Συνεδριακό Κέντρο “Ν.ΛΟΥΡΟΣ”,

Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή