ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Οργάνωση: Α’ Παθολογική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ

“Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην υγεία

Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2014, ώρα 12: 00

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2014, ώρα 9:30

Συνεδριακό Κέντρο “Ν.ΛΟΥΡΟΣ”,

Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ

Ελεύθερη Συμμετοχή

Όμιλος ΥΓΕΙΑ: Αγγελία

Ο Όμιλος ΥΓΕΙΑ προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της συνεχούς ανάπτυξης του με στόχο την παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών ποιοτικού επιπέδου, επιθυμεί να προσλάβει: ΙΑΤΡΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΟΥΣ
ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΜΑΣΤΟΥ & ΑΞΟΝΙΚΟΥ-ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ
Διαβάστε περισσότερα..